« Najít podobné dokumenty

Obec Ústrašín - Nvrh zvrenho tu DSO SOMPO 2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ústrašín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nvrh zvrenho tu DSO SOMPO 2021.pdf
Dobrovolný svazek obcí Sompo
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK
2021
<br>
<br> (v Kč)
<br>
<br>
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 07831137
<br> název Dobrovolný svazek obcí Sompo
<br> ulice,č.p.Roučkovice 63
<br> obec Pacov
<br> PSČ,pošta 395 01
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 724070417
<br> fax
<br> e-mail starosta@mestocernovice.cz
<br> WWW stránky
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 1 320,00 1 320,00 612,67
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 27 690 167,51 27 690 167,32 55 380 334,64
<br> Příjmy celkem 27 691 487,51 27 691 487,32 55 380 947,31
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 1 320,00 1 320,00 612,67
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 1 320,00 1 320,00 612,67
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.1 320,00 1 320,00 612,67
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 320,00 1 320,00 612,67
<br> Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 320,00 1 320,00 612,67
<br> 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 24 416 501,28 24 416 501,09 24 416 501,09
<br> 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústře...

Načteno

edesky.cz/d/5646194


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ústrašín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz