« Najít podobné dokumenty

Obec Ústrašín - Ustrasin mapovani - info text.doc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ústrašín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ustrasin mapovani - info text.doc
Informace k obnově katastrálního operátu Ústrašín
V září 2022 bude v katastrálním území Ústrašín zahájena katastrálním úřadem obnova části (intravilánu) katastrálního operátu novým mapováním.Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu je plánováno na rok 2024.Výsledkem obnovy operátu je mapa v digitální podobě (DKM – digitální katastrální mapa) <.>
Při obnově katastrálního operátu novým mapováním se v součinnosti s vlastníky a jinými oprávněnými provádí zjišťování průběhu hranic pozemků v terénu a následné zaměření takto zjištěných a označených hranic.Předmětem zjišťování hranic jsou hranice pozemků,obvody budov a vodních děl.Při zjišťování hranic se prověřuje i druh a způsob využití pozemku,typ a způsob využití stavby,popisná a evidenční čísla budov a další údaje,které jsou obsahem katastru <.>
Jak bylo výše uvedeno,nejdůležitější částí celého procesu mapování je etapa tzv.zjišťování průběhu hranic s aktivní účastí vlastníků,nebo jejich zmocněnců.Vlastníci nemovitostí budou kontaktováni předem telefonicky,písemně nebo osobně a bude s nimi domluven termín jednání.Vlastníci sousedících nemovitostí si před komisí vzájemně odsouhlasí průběh společných vlastnických hranic a jejich označení v terénu.Vlastníci a jiní oprávnění,nebo jejich zástupci,svým podpisem v protokolu o výsledcích zjišťování hranic stvrzují souhlas se zjištěným průběhem a označením hranic v terénu.Po vyšetření a označení odsouhlaseného stavu bude následovat zaměření a poté vykreslení nové obnovené digitální katastrální mapy,která odpovídá skutečnému stavu v terénu.Současně bude proveden nový výpočet výměr pozemků s využitím souřadnic zaměřených lomových bodů <.>
V důsledku obnovy novým mapováním může dojít ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí.Takovou okolností je např.údaj o druhu pozemku nebo nově určená výměra dle skutečného zaměření.(Podle ustanovení § 13a odst.1 zákona o XXXX z nemovitostí,je vlastník povinen podat úplné nebo dílčí daňové přiznání do 31.ledna ...

Načteno

edesky.cz/d/5646193

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Ústrašín
01. 12. 2022
01. 12. 2022
01. 12. 2022
01. 12. 2022
01. 12. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Ústrašín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz