« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Vojenský lesní úřad - Zákaz vstupu do lesů od 1. 9. 2022do 30. 11. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zákaz vstupu do lesů.pdf
Vojenský lesní úřad Tychonova 1,Praha 6,PSČ 160 01,datová schránka hjyaavk
<br> SpMO 45595/2022—4707/2 V Praze dne 8.září 2022
<br> Výtisk č.1 Počet listů: 1
<br> Přílohy 1/1 Dle rozdělovníku
<br> Věc: Rozhodnutí o vyloučení vstupu do lesů
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Vojenský lesní úřad (VLSÚ),jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení š47,odst.2,zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů,po předchozím přešetření
<br> stanoví <,>
<br> podle ustanovení % 19 odst.V3 lesního zákona na území Lesního hospodářského celku Lipník Vojenských lesů a statků CR,s.p.(LHC),na částech katastrálních území Lhota u Dřís,Hlavenec,XXXXX XXXXXXXX
<br> zákaz vstupu do lesů
<br> vrámci obecného užívání lesů na dobu od 1.9.2022 do 30.11.2022 v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů na území LHC Lipník <.>
<br> Současně se Vojenským lesům & statkům ČR,s.p.(VLS ČR,s.p.),divizi Mimoň podle ustanovení % 51 odst.1 lesního zákona ukládá,aby s odkazem na toto rozhodnutí zákaz vstupu zřetelně označili v terénu (zejména u vjezdů na lesní komunikace) a po uplynutí doby zákazu označení odstranili <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 30.s.2022 obdržel VLsÚ žádost VLS ČR,s.p <.>,IČ 00000205 se sídlem Pod Juliskou 5,160 64 Praha,prostřednictvím divize Mimoň,ze dne 22.8.2022 o vydání zákazu vstupu do lesů na území LHC Lipník v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů.Na území LHC Lipník dochází vrámci klimatické změny khromadnému odumírání březo-borových a borových porostů.V těchto porostech dochází k rozpadu jednotlivých souší,u kterých hrozí nekontrolovatelné zřícení větví i celých částí kmene,což může ohrozit zdraví,nebo i život návštěvníků lesa.Proto VLsÚ rozhodl tak jak je výše uvedeno <.>
<br> LS Lipník předá Vojenskému lesnímu úřadu přehled o množství zpracované nahodilé těžby za výše uvedené období od 1.9.2022 do 30.11.2022 <.>
<br> Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů od jeho obdržení k Mze ČR Pra...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz