« Najít podobné dokumenty

Obec Hodíškov - Zasedání zastupitelstva kraje č. 05/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hodíškov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zasedání zastupitelstva kraje č. 05/2022
IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,587 33 Jihlava
tel.: 564 602 128
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br> V Jihlavě 2.9.2022
<br> Pozvánka
<br> V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
svolávám
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.05/2022,které se bude konat dne 13.9.2022
v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br> Navržený program jednání:
<br> 1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.04/2022
2.Zpráva o činnosti rady kraje,Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první
<br> pololetí roku 2022
3.Informace o činnosti krajského úřadu
4.Informace o předložení ankety členům Zastupitelstva Kraje Vysočina
5.Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina,kterými se stanoví pravidla pro poskytování
<br> cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
6.Rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na
<br> spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
7.Podpora zákonodárné iniciativy Zlínského kraje
8.Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2021
9.Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10.Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace obcím na pořízení
<br> dopravního automobilu do vybavení JPO,na stavbu požární zbrojnice.Dodatky ke
stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
<br> 11.Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost Města Ždírec nad
Doubravou o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
<br> 12.Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu
(lékaři a nelékaři) v Nemocnici Jihlava,příspěvkové organizaci
<br> 13.Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu
(lékaři a nelékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
<br> 14.Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotn...

Načteno

edesky.cz/d/5644858

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hodíškov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz