« Najít podobné dokumenty

Obec Bílá (Frýdek-Místek) - Zápis z 20. zasedání ZO ze dne 31.8.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílá (Frýdek-Místek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 20. zasedání ZO ze dne 31.8.2022 (281.86 kB)
1
<br>
<br> Obec Bílá
<br>
Zápis č.20
ze zasedání zastupitelstva obce Bílá
<br> konaného dne 31.8.2022,od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Bílá
<br>
1.Zahájení
Starosta obce Ing.XXXXX XXXXXXX zahájil v XX:XX hodin zasedání,konstatoval <,>
že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.<,>
o obcích,v platném znění.Informace podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla
na úřední desce Obecního úřadu Bílá zveřejněna po dobu nejméně 7 dní.Starosta obce
konstatoval,že z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce je přítomno
6 členů zastupitelstva obce (omluven Ing.Tomáš Večeřa).Zastupitelstvo je usnášení
schopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích).Starosta obce upozornil přítomné,že ze zasedání
je pořizován písemný a audio záznam,písemný záznam se zveřejňuje na webových
stránkách obce a na úřední desce <.>
<br>
Starosta přednesl návrh programu jednání ZO:
<br>
Návrh programu jednání:
1.Zahájení
2.Volba ověřovatelů zápisu,zapisovatele
3.Kontrola usnesení z posledního jednání ZO
4.Zpráva starosty
5.Dodatek č.3 k SOD Ing.XXXXX XXXXXXX – chodníky v centru obce
X.Dodatek č.2 k SOD Ing.XXXXXXXX XXXXXXX – chodníky,točna autobusů Bílá
<br> Konečná
7.Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě – vozidlo pro údržbu obce
8.Vyjádření k potřebnosti a deklaraci veřejného zadavatele pro DZR Medela –
<br> péče o seniory o.p.s.Frýdlant nad Ostravicí
9.Projektová dokumentace „Parkovací systém na centrálním parkovišti v obci
<br> Bílá“
10.Rozpočtové opatření č.7/2022
11.Různé
12.Diskuze
<br> 13.Závěr
<br>
<br>
<br>
<br> 1.Zahájení
<br>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 20.zasedání Zastupitelstva obce Bílá,tak
jak bylo předloženo
<br>
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
<br>
Usnesení č.20 / 1 bylo přijato <.>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> 2.Volba ověřovatelů zápisu,zapisovatele
Starosta obce podal návrh na ověřovatele zápisu: Ing.Ivanu Krňovou a Jiřího Zajace
<br>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele zápisu Ing.Ivanu Krň...

Načteno

edesky.cz/d/5644796

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílá (Frýdek-Místek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz