« Najít podobné dokumenty

Obec Dražůvky - Záměr č. 3/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_zameru_c._3.pdf
$$$? 1385345
zamer_c._3.doc
Obec Dražůvky
Dražůvky 114,696 33 Archlebov
-----------------------------------------------------------------------------------------------
<br> Zveřejnění záměru obce DRAŽŮVKY
č.3/2022
Obec Dražůvky v souladu s ustanovením § 39,odst.1 zákona o obcích
č.128/2000 Sb.zveřejňuje záměr
prodeje obecních pozemků,určených k výstavbě rodinných domů:
<br> · stavební pozemek č.1 – skládá se z p.č.1086/1 (orná půda) o výměře 1 540 m2,p.č.1263/6 (ost.plocha) o výměře 68 m2 a p.č.1071/11 (orná půda) o výměře 226 m2,celkem 1 834 m2 <.>
· stavební pozemek č.2 - skládá se z p.č.1086/44 (orná půda) o výměře 1 605 m2,p.č.1263/7 (ost.plocha) o výměře 55 m2 a p.č.1071/12 (orná půda) o výměře 164 m2,celkem 1 824 m2 <.>
· stavební pozemek č.3 – skládá se z p.č.1086/45 (orná půda) o výměře 1 610 m2,p.č.1263/8 (ost.plocha) o výměře 52 m2 a p.č.1071/13 (orná půda) o výměře 135 m2,celkem 1 797 m2 <.>
· stavební pozemek č.4 – skládá se z p.č.1086/46 (orná půda) o výměře 1 616 m2,p.č.1263/9 (ost.plocha) o výměře 49 m2 a p.č.1071/14 (orná půda) o výměře 106 m2,celkem 1 771 m2 <.>
· stavební pozemek č.5 – skládá se z p.č.1086/47 (orná půda) o výměře 1 586 m2,p.č.1086/53 (travní pl.) o výměře 30 m2,p.č.1263/10 (ost.plocha) o výměře 46 m2,p.č.1086/50 (travní pl.) o výměře 30 m2 a p.č.1071/15 (orná půda) o výměře 39 m2,celkem 1 731 m2 <.>
· stavební pozemek č.6 – skládá se z p.č.1086/48 (orná půda) o výměře 1 578 m2,p.č.1086/54 (travní pl.) o výměře 41 m2,p.č.1263/11 (ost.plocha) o výměře 43 m2,p.č.1086/51 (travní pl.) o výměře 36 m2 a p.č.1071/16 (orná půda) o výměře 4 m2,celkem 1702 m2 <.>
· stavební pozemek č.7 – skládá se z p.č.1086/49 (orná půda) o výměře 1 319 m2,p.č.1086/55 (travní pl.) o výměře 46 m2,p.č.1263/12 (ost.plocha) o výměře 42 m2 a p.č.1086/52 (travní pl.) o výměře 16 m2,celkem 1 423 m2 <.>
Vše v katastrálním území Dražůvky,zapsané na listu vlastnictví 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,katastrální pracoviště Kyjov <.>
<br> Prodejní cena je stanovena na částku 1 ...

Načteno

edesky.cz/d/5644535

Meta

Územní plánování   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz