« Najít podobné dokumenty

Obec Úholičky - KÚSK, odbor životního prostřední - Oznámení o zahájení řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Úholičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1069240643_2_Strucne_shrnuti_udaju_ze_zadosti.pdf (333.62 kB)
Stručné shrnutí údajů ze žádosti
<br> 1.Identifikace provozovatele
<br> Teplárna Kladno s.r.o <.>
<br> 2.Název zařízení
<br> Elektrárna Kladno včetně podpůrných objektů a provozů
<br> 3.Popis a vymezení zařízení
<br> Výrobní blok č.4
<br> - 1.1.– Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW <.>
<br> - Energetický výrobní blok skládající se z kotle s cirkulujícím fluidním ložem K4 o výkonu 300 MWt s přiřazeným turbosoustrojím
TG4 o výkonu 135,3 MWe.Jednotka je upravena pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla <.>
<br> Výrobní blok č.5
<br> - 1.1.– Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW <.>
<br> - Energetický výrobní blok skládající se z kotle s cirkulujícím fluidním ložem K5 o výkonu 300 MWt s přiřazeným turbosoustrojím
TG5 o výkonu 135,3 MWe.Jednotka je upravena pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla <.>
<br> Výrobní blok č.6
<br> - 1.1.– Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW <.>
<br> - Energetický výrobní blok skládající se ze spalovací turbíny TG6 na zemní plyn a extralehký topný olej o výkonu 66,9 MWe a
výměníku (kotle) K6 pro využití odpadního tepla spalin.Jednotka je upravena pro kombinovanou výrobu elektrické energie a
tepla <.>
<br> Výrobní blok č.7
<br> - Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW <.>
<br> - Energetický výrobní blok skládající se z kotle s cirkulujícím fluidním ložem K7 o výkonu 313,3 MWt s přiřazenými
turbosoustrojími TG7 o výkonu 136 MWe.Jednotka je upravena pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla <.>
<br> 4.Kategorie činnosti/činností podle přílohy č.1 k zákonu
<br> 1.1.Spalování paliv v zařízení o celkovém jmenovitém tepelné příkonu 50 MW nebo více
<br> 5.Popis surovin,pomocných materiálů a dalších látek
<br> Voda,mazací oleje,ethylenglykol v chladící smyčce B6
<br> 6.Popis energií a paliv
<br> Černé uhlí,hnědé uhlí,biomasa,zemní plyn,extralehký topný olej
<br> 7.Popis zdrojů emisí
<br> Emise do ovzduší,s...

Načteno

edesky.cz/d/5644017

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Úholičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz