« Najít podobné dokumenty

Obec Kolaje - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Kolaje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kolaje.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Kolaje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR
Obec Kolaje
Kolaje č.p.45,PSČ 289 04 Opočnice
<br> IČ : 00239259,email: podatelna@kolaje.cz
<br> Telefon : 724 186 987
<br>
<br> E-mail: podatelna@kolaje.cz www.kolaje.cz
<br> OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
<br>
<br>
<br> ▪ do Zastupitelstva obce Kolaje
<br> ▪ do Senátu Parlamentu České republiky
<br>
<br> Starosta obce Kolaje podle § 29 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle § 15 zákona 247/1995 Sb.o volbách do
<br> Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších
<br> předpisů <,>
<br>
<br> oznamuje:
<br>
<br> 1.Volby do Zastupitelstva obce Kolaje a volby do Senátu Parlamentu České republiky se
<br> konají:
<br>
<br> • v pátek 23.září 2022 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
<br> • v sobotu 24.září 2022 od 8,00 hodin do 14,00 hodin <.>
<br>
<br> 2.Místem konání voleb je volební místnost v budově obecního úřadu Kolaje č.p.45 <.>
<br>
<br> 3.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.Ve dnech
<br> voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené
<br> hlasovací lístky nové <.>
<br>
<br> 4.Volby do zastupitelstva obce /města: Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže
<br> svoji totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož
<br> občané jsou oprávněni volit na území České republiky.Totožnost a státní občanství prokáže
<br> volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,jde-li o cizince <,>
<br> průkazem o povolení k pobytu <.>
<br>
<br> 5.Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy
<br> prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem <,>
<br> nebo platným cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
<br> cestovním průkazem <.>
<br>
<br> V případě konání II.kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
<br> - dne 30.z...

Načteno

edesky.cz/d/5643883


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kolaje      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz