« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Zápis ZO ze dne 2.9.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

přílohy k zápisu (180.76 kB)
Obec Češov Češov 49
<br> 506 01 Jíčín
<br> Příloha č.1
<br> Zágisu ze zasedání Zastupitelstva obce Češov dne 2.9.2022 — Prezenční listina
<br> Jméno a příjmení člena zastupitelstva obce: ] Podpis: XXXXXXX XXXXXXXX -' " * L " _ ití! MF fuj/:?,Hynková Vendula % / lng.XXXXXXXXX XXXXX /“L-.„f Zajicek Xm „X% _.:„L _//-X/ XXXX XXXXX ' /
<br> HOSTÉ:
<br> Obec Češov,Češov 49,IČ: 00271462
<br> příjmy
<br> výdaje
<br> v Češově dne 02.09.2022
<br> Rozpočtové opatření č.4/2022
<br> ODPA POL úprava 1345 65 000,00 Kč 4116 -3 772,00 Kč 3612 2132 3 300,00 Kč 3631 5154 50 000,00 Kč 3722 5169 50 000,00 Kč 3745 6122 650 000,00 Kč 5171 50 000,00 Kč 5512 5171 100 000,00 Kč 6171 5154 100 000,00 Kč
<br> Schválilo: zastupitelstvo obce
k nahlédnutí (15.59 kB)
Zápis
z 5.zasedání Zastupitelstva obce Češov <,>
konaného dne 2.9.2022,od 18:00 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Češov (dále též jako„zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Vladimírem Kořínkem (dále jako „předsedající“) <.>
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval,že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva (z celkového počtu 5 všech členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (podle § 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
Přítomni: Kořínek V <.>,Hynková V <.>,Ing.Kořínková L <.>,Zajíček J <.>
Omluven: XXXX M <.>
<br> X.Určení ověřovatelů a zapisovatelů
Předsedající navrhl určit ověřovatelem zápisu Ing.Kořínkovou L.a Zajíčka J <.>
zapisovatele Hynkovou V.<.> K návrhu nebyl vznesen protinávrh <.>
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Češov určuje ověřovateli zápisu Ing.Kořínkovou L.a Zajíčka J <.>,zapisovatelemV.Hynkovou <.>
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno <.>
<br> 1.1 Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informacízveřejněnou na úřední desce.K návrhu programu nebyl vznesen další návrh k doplnění programu <.>
<br>
<br>
<br> Předsedající dal hlasovat o návrhu programu <.>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Češov schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
Návrh programu:
Odsouhlasení programu,ověřovatelů a zapisovatelky
<br> Kontrola plnění dříve přijatých usnesení
<br> Schválenízakoupení traktoru
<br> Rozpočtové opatření č.4/2022
<br> Různé
<br> Diskuze
<br> Závěr
<br>
<br> Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení byloschváleno <.>
<br> 2.Kontrola plnění dříve přijatých usnesení
Ze schůze ZO ze dne 19.7.2022 nebyla přijata žádná usnesení k plnění
<br>
3.Schválení zakoupení traktoru
<br> Předsedající navrhl zakoupení traktoru Zetor 6245,rok.výroby 1988,kdy byl učiněn pr...

Načteno

edesky.cz/d/5643791

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Češov
01. 12. 2022
01. 12. 2022
01. 12. 2022
24. 11. 2022
24. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz