« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Svolání zasedání na čtvrtek 15.9.2022 18.00 hod. OÚ Malé Hradisko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

svolání zasedání č.39_2022 15.9..2022.pdf [0,12 MB]
Obec Malé Hradisko
<br>
Svolání Stránka 1
<br>
Starosta obecního úřadu svolává
<br> SVOLÁVÁ
Podle zákona č.128/2000Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů
<br> Zasedání zastupitelstva obce
zasedání se uskuteční ve čtvrtek 15.9.2022 v 18.00 hodin obecní úřad Malé Hradisko
<br> Program:
<br> 1) Zahájení
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola usnesení
4) Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o dílo se společností Delta Polkovice
5) Vyjádření akce umístění dopravního zrcadla
6) Informace o postupu Územního plánu
7) Různé - na vědomí rozpočtové opatření č.6,7,8,9/2022; poděkování za činnost
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Malém Hradisku 8.9.2022
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne 8.9.2022
jméno,podpis
<br> Sejmuto z úřední desky dne 15.9.2022
jméno,podpis
<br>
<br>
<br> XXXXXXX XXXXXX
starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/5643753

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz