« Najít podobné dokumenty

Obec Rybníček - Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva obce Rybníček

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybníček.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva obce Rybníček
OZNÁMENÍ
o době a místu konání voleb do Zastupitelstva obce Rybníček
Starosta obce Rybníček podle § 29 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů
OZNAMUJE:
1.Termín voleb : pátek 23.září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
sobota 24.září 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
2.Počet okrsků v obci : 1
3.Místo konání voleb : volební místností okrsku č.1 je zasedací místnost
Obecního úřadu Rybníček,Rybníček č.p.60
4.Právo volit do Zastupitelstva obce Rybníček má občan obce za předpokladu,že jde o státního občana ČR,který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,je v den voleb přihlášen v obci k trvalému pobytu,a státní občan jiného státu,který alespoň druhý den voleb dosáhl 18 let,je v den voleb v obci Rybníček přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit umožňuje mezinárodní úmluva <.>
5.Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR,platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,jde-li o cizince,průkazem o povolení k pobytu.Neprokáže-li volič svoji totožnost a státní občanství České republiky,případně státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky,nebude mu hlasování umožněno.Každý volič hlasuje osobně.Zastoupení není přípustné <.>
6.Pokud se volič ze závažných ( zejména zdravotních) důvodů nemůže osobně dostavit do volební místnosti,může před i v průběhu hlasování požádat o hlasovaní do přenosné volební schránky <.>
Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání
voleb.V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
V Rybníčku dne 7.9.2022 XXXXXXXX XXXXXX
starosta obce Rybníček

Načteno

edesky.cz/d/5643715

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybníček      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz