« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Rozpočtové opatření obce Nučice 4/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.4-2022.pdf (281.33 kB)
Rozpočtové opatření obce Nučice 6412022
<br> Rozpočtové příjmy kapitola položka název rozp.původní rozp.upravený navýšení,sniženi text 2341 2131 Příjem z pachtu pozemků - Kč 100,00 Kč 100,00 Kč pacht rybáři 4111 Nein.přijaté transfery SR 21 650,59 Kč 22 464,45 Kč 613,66 Kč kompenzační bonus 4222 Investiční dotace z kraje - Kč 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč dotace rybník Navýšení rozpočtu 1 000 913,86 Kč Rozpočtové výdaje kapitola položka název rozp.původní rozp.upravený navýšeni,sníženi text 3113 6341 Investiční transfery obcím 0,00 Kč 58 000,00 Kč 58 000,00 Kč Z Kostelec 3113 6353 in.transfery škol.právnickým osobám 58 000,00 Kč 0,00 Kč -56 000,00 Kč ZŠ Kostelec 3399 5139 Materiál kultura 65 215,00 Kč 75 215,00 Kč 10 000,00 Kč 3399 5169 Služby kultura 60 000,00 Kč 50 000,00 Kč -10 000,00 Kč 2341 5169 Nákup služeb rybník 400 000,00 Kč 450 000,00 Kč 50 000,00 Kč rybník 6171 5361 Nakup kolků 0,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000.00 Kč Kolky - Smlouvy Navýšení rozpočtu 52 000,00 Kč F | 8115 [Financovaní [ 948 913,86 Kč [
<br> Schváleno Zastupitelstvem obce Nučice dne 23.8.2022 usnesením č.ŽMQŽW
<br> Rozpočtové opatření je v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Nučice.V elektronické podobě je umístěno na internetových stránkách obce Nučice,na úřední desce v kategorii Rozpočet obce <.>
<br> Zveřejněno na úřední a elektronické úřední desce obce Nučice dne 24.8.2022
<br> Libu"e Mervardova — starostka obce

Načteno

edesky.cz/d/5643616


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz