« Najít podobné dokumenty

Obec Hluboš - Oznámení o době a místě konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hluboš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb.pdf (194.89 kB)
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
<br>
<br>
V souladu s ust.§ 29 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů,oznamuji:
<br>
<br> 1.Volby do zastupitelstva obce Hluboš se uskuteční:
<br> v pátek dne 23.září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
<br> v sobotu dne 24.září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br>
<br> 2.Místem konání voleb
<br> ve volebním okrsku č.1 je volební místnost svatební síň na OÚ Hluboš,262 22 Hluboš 3
<br> pro voliče podle místa,kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Hluboš a Kardavec
<br>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky <,>
<br> popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky <.>
<br>
<br> 4.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.V den voleb volič
<br> může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br>
<br> 5.Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky <,>
<br> popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky <.>
<br> Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České
<br> republiky,jde-li o cizince,průkazem o povolení k pobytu <.>
<br>
<br>
<br> V Hluboši dne 3.9.2022
<br>
<br>.XXXX XXXXX
<br> starosta obce Hluboš

Načteno

edesky.cz/d/5643505


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hluboš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz