« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Město - Záměr pronájmu pozemku p.p.č.608/7 v k.ú..Horní Město

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Město.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr pronájmu-Horní Město.pdf [0,07 MB]
Záměr pronájmu nemovitostí ve vlastnictví Obce Horní Město
<br> ZÁMĚR PRONÁJMU NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ OBCE HORNÍ MĚSTO
<br> Obec Horní Město zveřejňuje podle 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,: á m ě r p r o n áj m u pozemku
<br> p.p.č.608/7 část ve vým.650m2 v k.ú.Horní Město
<br> Pronájem D.C.EDN? čás: ve vým.850 m2 v k.ú.Horní Město
<br>.g! &: |
<br> ' _:Jiqux
<br>.".<.> ? __,<.>.<.> “ __ \-.- _ <.>
<br> Schváleno opatřením starosty obce dne 8.9.2022,pod č.17/2022.4
<br> ; A r
<br> Mgr.Lenz? Holešová,arostka
<br> EC
<br> 0 B Vyvěšeno dne: 8.9.2022 HoRNl MĚSTO 793 44 -4'
<br> Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/5643116


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Město      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz