« Najít podobné dokumenty

Obec Pustiměř - Zveřejnění záměru prodloužení smlouvy o nájmu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustiměř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění záměru prodloužení smlouvy o nájmu [0,11 MB]
OBEC PUSTIMĚŘ
Pustiměřské Prusy 79,683 21 Pustiměř IČ: 00292231
<br> web: www.pustimer.eu tel.: 517 357 278
<br> e-mail: ou@pustimer.eu tel.: 517 357 281
<br>
<br>
<br>
<br> Stránka 1 z 1
<br>
<br> č.j.: PUST 1235/2022
<br>
<br> vyřizuje: Mgr.XXXXXXXXX XXXXXX
<br> tel.: XXX XXX XXX
<br> e-mail: starosta@pustimer.eu
<br>
<br> Pustiměř,8.září 2022
<br>
<br>
<br>
<br> ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU
<br> PRODLOUŽENÍ SMLOUVY O NÁJMU
<br>
Obec Pustiměř zveřejňuje podle § 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
<br> zřízení),ve znění pozdějších předpisů,z á m ě r prodloužení smlouvy o nájmu na pronájem
<br> garáže o podlahové ploše 14,25 m2 na pozemku p.č.100 v k.ú.Pustiměř s paní Annou
<br> Pavlíkovskou,Pustiměř 54,683 21 Pustiměř,na dobu určitou od 01.10.2022
<br> do 30.09.2024,za stávající nájemné ve výši 511 Kč/měsíc <.>
<br>
<br> K tomuto záměru se lze písemně vyjádřit na adresu OÚ Pustiměř,Pustiměřské Prusy 79 <,>
<br> 683 21 Pustiměř,nejpozději do 23.09.2022 <.>
<br>
<br> Tento záměr byl schválen Radou obce Pustiměř na její 81.schůzi dne 7.září 2022 <,>
<br> usnesením č.647/22 R 81 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ………………………………………
<br> Mgr.XXXXXXXXX XXXXXX v.r <.>
<br> starosta obce
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne:
<br>
<br> Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/5642965


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustiměř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz