« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - Oznámení o době a místě konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení volby zastupitelstvo 2022.pdf (188.9 kB)
O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb
<br>
<br> Starosta městyse Čestice podle § 29,zák.č.491/2001 Sb.o volbách do zastupitelstev obcí,ve
<br> znění pozdějších předpisů
<br>
<br> o z n a m u j e:
<br>
<br> 1.Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční
<br> dne 23.9.2022 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
<br> dne 24.9.2022 od 8,00 hodin do 14,00 hodin
<br>
<br> 2.Místem konání voleb zastupitelstva městyse Čestice
<br> ve volebním okrsku č.1 – Čestice
je volební místnost – Úřad městyse - přízemí zámku Čestice 1
<br> pro voliče bydlící v Česticích,v Radešově a v Nuzíně
<br>
<br> ve volebním okrsku č.2 – Nahořany
je volební místnost – objekt bývalé školy,Nahořany 42
<br> pro voliče bydlící v Nahořanech a v Krušlově
<br>
<br> ve volebním okrsku č.3 – Doubravice u Volyně
je volební místnost – objekt obce,Doubravice u Volyně 8
<br> pro voliče bydlící v Doubravici u Volyně,ve Střídce,v Počátkách a v Prkošíně <.>
<br>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
<br> České republiky (platným občanským průkazem,cestovním,diplomatickým nebo
<br> služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem) <.>
<br>
<br> 4.Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.Ve dnech
<br> voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Česticích dne 7.9.2022
<br> XXXXX XXXXX v.r.- starosta

Načteno

edesky.cz/d/5642329


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz