« Najít podobné dokumenty

Obec Loučka - INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Loučka č. 34./6./2022 dne 16.9.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Loučka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Loučka č. 34./6./2022 dne 16.9.2022
Obec Loučka
Loučka č.141,763 25 Újezd
<br> IČO: 00568643 DIČ: CZ00568643
<br>
<br>
INFORMACE
o konání 34./6./2022 zasedání Zastupitelstva obce Loučka
<br>
Starosta obce Loučka,v souladu s ustanovením §93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o
obcích (obecních zřízení),v platném znění,informuje o konání zasedání zastupitelstva obce
Loučka <,>
<br>
<br> Místo konání: Obec Loučka–zasedací místnost obecního úřadu
<br> Doba konání: 16.9.2022 od 17:00 hodin
<br>
Navržený program – doplněný:
<br> 1) Určení ověřovatele zápisu (§95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Kontrola plnění usnesení
3) Schválení programu
4) Dopracování změny č.2 Územního plánu
5) Projednání rozpočtové změny č.3
6) Projednání žádosti o prodloužení smlouvy na nájem bytu
7) Schválení záměru odkoupení parcel pod chodníkem
8) Projednání žádosti nemocnice ve Vizovicích
9) Aktuální informace a organizační záležitosti
10) Diskuze
11) Závěr
<br>
V obci Loučka,dne: 8.9.2022
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXX _____________________________
starosta obce Loučka
<br> Podle ust.§93 odst.2 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
změn a doplňků,jsou zasedání zastupitelstva veřejná <.>
<br> Vyvěšeno na úřední desce: 8.9.2022
Sejmuto z úřední desky: 16.9.2022
<br>
2022-09-08T11:08:12+0200
XXXXX XXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5642095

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Loučka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz