« Najít podobné dokumenty

Obec Loučka - Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Loučka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce
Obec Loučka
<br> Loučka č.141,763 25 Újezd
<br> IČO: 00568643 DIČ: CZ00568643
Tel: 577 350 175,mob.724 179 027 V Loučce,dne 8.9.2022
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> o době a místě konání voleb do Zastupitelstev obcí zákona č.491/2001 Sb.<,>
<br> o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br>
<br> 1.Volby do Zastupitelstev obcí se uskuteční
<br> v pátek 23.září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin
<br> a v sobotu 24.září 2022 v době od 8:00 do 14:00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb je volební místnost - sál v Obecním domě,Loučka čp.141
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
<br> republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území
<br> České republiky <.>
<br> 4.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede konáním voleb hlasovací lístky.V den voleb
<br> volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXX,starosta obce
<br>
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
XXXXX XXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5642094


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Loučka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz