« Najít podobné dokumenty

Obec Kbelnice - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva a senátu konané ve dnech 23.9 a 24.9. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kbelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb 2022.pdf [0,31 MB]
Obecní úřad KBELNICE
<br> Oznámení o době a místě konání voleb
<br> 0 do Zastupitelstva obce Kbelnice.do Senátu Parlamentu České republiky
<br> Starosta obce Kbelnice podle 5 29 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle 5 15 zákona 247/1995 Sb.o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> oznamuje:
<br> 1) Volby do Zastupitelstva obce Kbelnice a volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají:
<br>.v pátek 23.září 2022 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a o v sobotu 24.září 2022 od 8,00 hodin do 14,00 hodin <.>
<br> 2) Místem konání voleb ve volebním okrsku je Volební místnost — Kbelnice č.p.1,budova obecního úřadu pro voliče podle místa,kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Kbelnice <.>
<br> 3) Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací listky nové <.>
<br> 4) Volby do zastupitelstva obce Kbelniee: Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,jde—li o cizince,průkazem o povolení k pobytu <.>
<br> 5) Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem,nebo platným cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem <.>
<br> 6) V případě konání ll.kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
<br> ' dne 30.září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 0 dne 1.října 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> V případě konání 11.kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve voleb...

Načteno

edesky.cz/d/5641876


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kbelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz