« Najít podobné dokumenty

Obec Svatoslav (Třebíč) - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Svatoslav .pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svatoslav (Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Svatoslav .pdf
Oznámení
<br> o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce SVATOSLAV
<br> podle 5 29 zákona c.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
<br> 1.Volby do zastupitelstva obce SVATOSLAV se uskuteční v pátek dne 23.září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin avsobotu dne 24.září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1.je volební místnost -ZASEDACÍ MÍSTNOST 00
<br> pro voliče podle místa,kde jsou přihlášeni kpobytu
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství Ceské republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky <.>
<br> 4.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.Vden voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> V0 WMS; (“" dne
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> X) Uvede se odpovídající
<br> W) Uvedou se další potřebné údaje k nerušenému průběhu
<br> zastupitelstva v obci (5 33 zákona o.491/2001 Sb.),např.upozornění na doklady,kterými lze prokázat totožnost a státní občanství

Načteno

edesky.cz/d/5641832


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svatoslav (Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz