« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
'v'
<br> Starosta městske casti statutárního města Brna Brno-Útěchov Adamovská 6,644 00 Brno PhDr.XXXXXX XXXXXX
<br> Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
<br> Volby do zastupitelstev obcí (Zastupitelstva města Brna a Zastupitelstva městské části Brno— Útěchov) se konají v pátek 23.září 2022 od 14 do 22 hodin a v sobotu 24.září 2022 od 8 do 14 hodin.Místem konání voleb je v městské části statutárního města Brna Brno—Útěchov ve volebním okrsku 25001 volební místnost v objektu Úřadu městské části Brno-Útěchov,Adamovská 6,644 00 Brno.V městské části Brno-Útěchov je zřízen jen tento jeden volební okrsek <.>
<br> Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky,případně státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky,občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,jde—li o cizince,průkazem o povolení kpobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu.Neprokáže-Ii volič svou totožnost a občanství České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br> Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem voleb.V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> Volič hlasuje osobně,zastoupení není přípustné.Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí,vjakém se dostavili do volební místnosti.V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem,a to XXX člen okrskové volební komise.X voličem,který nemůže sám upravit hlasovací lístek,může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič,nikoliv však člen okrskové volební komise,a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit a vložit do úřední obálky <.>
<br> Volič může ze závažných,zejména zdravotních důvodů požádat úřad městské části a v den voleb okrskovou volební komisi,aby mohl hlasovat mimo...
Oznameni-o-dobe-a-miste-konani-voleb
'v'
<br> Starosta městske casti statutárního města Brna Brno-Útěchov Adamovská 6,644 00 Brno PhDr.XXXXXX XXXXXX
<br> Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
<br> Volby do zastupitelstev obcí (Zastupitelstva města Brna a Zastupitelstva městské části Brno— Útěchov) se konají v pátek 23.září 2022 od 14 do 22 hodin a v sobotu 24.září 2022 od 8 do 14 hodin.Místem konání voleb je v městské části statutárního města Brna Brno—Útěchov ve volebním okrsku 25001 volební místnost v objektu Úřadu městské části Brno-Útěchov,Adamovská 6,644 00 Brno.V městské části Brno-Útěchov je zřízen jen tento jeden volební okrsek <.>
<br> Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky,případně státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky,občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,jde—li o cizince,průkazem o povolení kpobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu.Neprokáže-Ii volič svou totožnost a občanství České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br> Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem voleb.V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> Volič hlasuje osobně,zastoupení není přípustné.Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí,vjakém se dostavili do volební místnosti.V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem,a to XXX člen okrskové volební komise.X voličem,který nemůže sám upravit hlasovací lístek,může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič,nikoliv však člen okrskové volební komise,a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit a vložit do úřední obálky <.>
<br> Volič může ze závažných,zejména zdravotních důvodů požádat úřad městské části a v den voleb okrskovou volební komisi,aby mohl hlasovat mimo...

Načteno

edesky.cz/d/5641285

Meta

Volby   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz