« Najít podobné dokumenty

Obec Třebešice (Benešov) - OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Návrh OOP - Návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebešice (Benešov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh opatření obecné povahy - Návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Stránka 1 z 4
www.benesov-city.cz
<br> IČO: 00 231 401
<br> ČS a.s.Benešov,č.ú.: 19-0320035309/0800
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
<br> Masarykovo náměstí 100
<br> 256 01 Benešov
<br> tel: 312 821 111
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz
ID datové schránky: cb4bwan
<br> ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
<br> oddělení silniční správní úřad
<br> ČÍSLO JEDNACÍ MUBN/416192/2022/VÝST
<br> SPIS.ZNAČKA: VÝST/330618/2022/SCH
<br> VYŘIZUJE: Bc.XXXXX XXXXX
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: schut@benesov-city.cz
<br> DATUM: 07.09.2022
<br>
<br>
Obec Třebešice,IČO 004 73 375,Třebešice č.p.39,257 26 Třebešice
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Návrh opatření obecné povahy
<br> Návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Benešov,Odbor výstavby a územního plánování,oddělení silniční správní úřad (dále jen
„správní orgán“),věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6
a podle § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“),na základě návrhu,který podala
<br> Obec Třebešice,IČO 004 73 375,Třebešice č.p.39,257 26 Třebešice
<br> (dále jen „navrhovatel”),po předchozím projednání s Policií ČR,Krajským ředitelstvím policie
Středočeského kraje,Územního odboru Benešov,Dopravního inspektorátu (dále jen „Policie ČR“) <,>
oznamuje podle § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a podle § 171 - § 174 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),návrh opatření
obecné povahy (dále jen „OOP“) - návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích:
<br> účelová komunikace na pozemku par.č.1134/ 1 katastrální území Třebešice u Divišova
<br> popis místní úpravy provozu:
<br> B 29 Zákaz stání u vjezdu na točnu autobusu ve směru do centra obce i ve směru z centra obce <.>
<br> Umístění...

Načteno

edesky.cz/d/5640108

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebešice (Benešov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz