« Najít podobné dokumenty

Obec Stěbořice - Usnesení OZ č. 22 ze dne 6.9. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stěbořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení  OZ č. 22 ze dne 6.9. 2022 (103.77 kB)
USNESENÍ č.22
<br> ze zasedání zastupitelstva obce Stěbořice
<br> konaného dne 6.9.2022
<br> USN.Č.22/146–22/149
<br>
22/146
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje:
<br> 1) Aktualizovaný program zasedání zastupitelstva obce Stěbořice,v souladu s informací
<br> o konání zasedání ZO,zveřejněnou na úřední desce Obecního úřadu Stěbořice
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br>
<br> 2) Zapisovatelem zasedání ZO XXXX XXXXXXX Komárka
Pro: XX Proti: X Zdržel se: X
<br>
<br> 3) Ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Stěbořice paní Danu Grosserovou a
<br> paní Janu Weiszovou
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1
<br>
<br> 22/147
<br> Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
<br> 1) Kontrolu plnění usnesení ZO od posledního zasedání dne 28.7.2022
<br> 2) Zprávu o činnosti rady od posledního ZO dne 28.7.2022
<br>
<br> 22/148
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje:
<br> 1) Bezúročnou finanční půjčku pro Svazek obcí pro provoz skupinového vodovodu
<br> Litultovice ve výši 1 mil.Kč s následujícím splátkovým kalendářem:
<br> 1.splátka 30% částky do 31.12.2023
<br> 2.splátka 30% částky do 30.6.2024
<br> 3.splátka 40% částky do 31.12.2024 <.>
<br> Kdykoliv lze uhradit vyšší částku nebo půjčku splatit <.>
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br>
<br> 2) a) Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze vstupného
<br> b) Obecně závaznou vyhlášku obce Stěbořice,kterou se zrušují některé obecně závazné
<br> vyhlášky obce Stěbořice
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br>
<br> 3) Rozpočtovou úpravu č.5/2022 rozpočtu obce
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br>
<br> 22/149
<br> Zastupitelstvo obce neschvaluje:
<br> 1) Prodej pozemku p.č.481/1 v k.ú.Stěbořice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
……………………………… …………………………… <.>
<br> XXXXX XXXXXX,DiS.Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Starosta obce Místostarosta obce

Načteno

edesky.cz/d/5639203

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stěbořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz