« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Oznámení o vyhlášení právního předpisu - nařízení statutárního města Brna č. 27/2022, stání silničních vozidel za cenu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - nařízení statutárního města Brna č. 27/2022, stání silničních vozidel za cenu
:.<.> : - SBÍRKA PRÁVNÍCH PŘEDPISÚ :::.<.> ::: MINISTERSTVO VNETRA * územních samosprávných celků 33:33 ČESKÉ REPUBUKY = anekterých správních úřadů co.<.>.nooo.<.> <.>
<br> smrun-ši-uví MĚSTO BRNO 315)
<br> PODATELNA,za
<br> městská část Řečkovice & Mokrá Hora
<br> odbor veřejné správy,dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 ' mam.cz [] 7.09.2022 140 21 Praha 4
<br> Čislo jednom,“ <.>,<.> v.\.<.> »v-,-.-.--.-=| :.<.> - <.>,<.> ',' ' »- Clslo datove zpravy zverejneni: 1078940134 PWM—mi“ * “* “"*“"- | SWSOWWH'
<br> ? ?,(;qu
<br> Oznámení o vyhlášení právního předpisu
<br> Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů v souladu s 5 3 odst.1 zákona č.35/2021 Sb <.>,o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů,potvrzuje vyhlášení právního předpisu <.>
<br> Vkladatel: Statutární město Brno
<br> Druh právního předpisu: Nařízení
<br> Číslo právního před pisu: 27/2022
<br> Název právního předpisu: kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.912019,kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna,ve kterých lze místní komunikace nebojejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy,ve znění pozdějších nařízení
<br> Datum vydání právního předpisu: 31.08.2022
<br> Zákonné zmocnění: zákon č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích - š 23 odst.1
<br> Oblast právní úpravy: pozemní komunikace - zpoplatnění stání a odstavení
<br> Účinnost právního předpisu: 10.10.2022
<br> Právní předpis,kterýje rušen nebo měněn: 9/2019: kterým se vymezují oblastí statutárního města Brna,ve kterých lze místní komunikace nebojejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
<br> Právní předpis,kterýje rušen nebo měněn: 12/2019: kterým se měnía doplňuje nařízení statutárního města Brna č.912019,kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna,ve kter...

Načteno

edesky.cz/d/5639072

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz