« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Rozhodnutí - dodatečné stavební povolení - "Kukly II - Parkoviště Renčova II"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - dodatečné stavební povolení - "Kukly II - Parkoviště Renčova II"
sn roční SPRÁVNÍ ÚŘAD,smvcmví ÚŘAD,í—.rír'\co\m 02.1 00 casto
<br> „34ch2
<br> ZE PNE: 28.01.2022 - 1:7 „35 39- NASE 5P- N S-MCBIVA 00936/22/6 ' NAŠE ČJ= MCBIVA 01722122 VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXXX TEL_ XXXXXXXXX,XXXXXXXXX E-MAIL: oszívanovice.brnX.cz DATUM: 05.09.2022
<br> VEREJ NA VYH LASKA
<br> ROZHODNUTI
<br> DODATEČNÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> Úřad městské části města Brna,<.> Brno — Ivanovice,stavební úřad,jako speciální stavební úřad příslušný dle ust.š16 odst.1 a 5 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,& 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a ust.čl.30 odst.2 písm.a) obecně závazné vyhlášky č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,v platném znění,správní orgán pověřený Magistrátem města Brna,Odborem dopravy,dle 5 80 odst.4 písmeno c) zákona č.500/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),ve stavebním řízení přezkoumal dle ust.9129 odst.2 stavebního zákona žádost o dodatečné stavební povolení,kterou dne 28.01.2022 podala společnost KUKLY II.s.r.o <.>,Rybářská IDOS/Sa,603 00 Brno,IČ: 06260888 (dále jen „stavebník“),a na základě tohoto přezkoumání
<br> vydává podle ust.5129 odst.2 a 3 a ust.5 115 stavebního zá kona a ust.š18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního plánování,územního opatření a stavebního řádu a ust.592 stavebního zákona a ust.& 13a vyhlášky č.503/2006 Sb.o podrobnější úpravě územního plánování,územního opatření a stavebního řádu dodatečné stavební povolení na stavbu: „KUKLY " - Parkoviště Renčova " — Letapa Brno Řečkovice
<br> 50 101 Parkoviště Renčova 50 301 Odvodnění parkoviště"
<br> (dále jen „stavba") na pozemcích par.č.225/66,225/65,225/166,225/59,3953/1,3953/233 3 3945/1 vše k.ú.Řečkovice.Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br> MCBIVA 01722122

Načteno

edesky.cz/d/5639071

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz