« Najít podobné dokumenty

Obec Květná - Oznámení voličům o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce Květná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Květná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kvetna_20220907_091205.pdf
Obecní úřad Květná se sídlem v Květné čp.92,572 01 IČO 00276898 Telefon: 469813393
<br> Oznámení voličům o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce Květná ve dnech 23.a 24.září 2022
<br> V souladu s ustanovením š 29 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> informuji voliče <,>
<br> že volby do zastupitelstva obce Květná se uskuteční
<br> v pátek 23.září 2022 v době od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 24.září 2022 v době od 8:00 do 14:00 hodin <.>
<br> Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost se sídlem: Květná 92,kancelář obecního úřadu s bezbariérovým přístupem pro voliče s trvalým pobytem na území obce Květná <.>
<br> Voličům — občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství Ceské republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem Ceské republiky anebo cestovním průkazem <.>
<br> Voličům - občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu Evropské unie,a to průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky anebo osvědčením o registraci (nový doklad osvědčující přechodný pobyt na území Ceské republiky) <.>
<br> Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději vúterý 20.září 2022,ve dnech voleb voliči mohou tyto na vyžádání obdržet přímo ve volební místnosti <.>
<br> V Květné dne 7.9.2022
<br> lng.Pe Škvařil

Načteno

edesky.cz/d/5638679


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Květná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz