« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Zasedání zastupitelstva - pozvánka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zasedání zastupitelstva - pozvánka
Obec SRBSKO
<br> K Závěrce 16,267 18 Srbsko,www.obecsrbsko.cz
<br>
OZNÁMENÍ
<br>
v souladu s § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) svolávám zasedání
<br> Zastupitelstva obce Srbsko:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Termín konání: 14.září 2022 od 18 hodin
<br> Místo konání: sál Kulturního domu Srbsko
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh programu:
<br>
<br> 1.Zahájení,jmenování zapisovatele a ověřovatelů <.>
<br> 2.Schválení zápisu z minulého zasedání <.>
<br> 3.Program zasedání <.>
<br> 4.Výběrové řízení a dotace na rekonstrukci ulice K Vodopádům <.>
<br> 5.Dotace z MAS Jihozápad – veřejné prostranství <.>
<br> 6.Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů <.>
<br> 7.Rozpočtové opatření <.>
<br> 8.Charita Beroun – příspěvek <.>
<br> 9.Informace o hospodaření obce k 31.8.2022
<br> 10.Různé <.>
<br> 11.Diskuze <.>
<br> 12.Závěr <.>
<br>
<br>
<br> V Srbsku dne 6.9.2022
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX,v.r <.>
<br> starostka obce
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 6.9.2022

Načteno

edesky.cz/d/5638161

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz