« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - Oznámení stavby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení stavby Nahořany 1.pdf (361.03 kB)
OMEXOM
<br> OZNÁMENÍ
<br> Oznamujeme,že V k.ú.Nahořany u Čkyně bude na pozemku parc.č.1075/2,st.3,st.43,17/3,17/10,17/8,1082/1,352/1 a st.47
<br> od 26.09.2022 do 30.10.2022
<br> probíhat stavba,která řeší výstavbu nového zemního kabelového vedení NN,dle projektu vypracovaného společností ELPROJEKT Písek s.r.o <.>
<br> Montáž bude provádět firma OMEXOM GA Energo s.r.o <.>,Na Střílně 1929/8,323 00 Plzeň - Bolevec,tel.: 373303184,fax.: 377542385 <.>
<br> IČO: 49196812 DIČ: (zz-49196812
<br> Společnost je zapsaná v obch.rejstříku u Krajského soudu v Plzni,odd.C & vl.4355.Oznámení je v souladu se zákonem č.458/20008b <.>,novelizován z.č.670/2004 <.>
<br> Případná majetková újma na nemovitostech OMEXOM GA Energo SLO-
<br> a porostech bude nahrazena dle téhož zákona.Na Stř:lně1929/8,Bolevec,323 na HW“ nc: 49 m.DIČ: czasmaíz
<br> %L.\ “+ \_ el.: 373 303 111 již
<br>.OMEXOM GA Energo s.r.o.Na Střílně 1929/8
<br> 313 00 Plzeň—Bolevec : Vl N = l !
<br> T +420 373 303 111,www.gaenergo.cz mnam:
<br> Hl sldlo: Plzeň - Obchodni rejstřík: |Č49196812,0ch C,vl 4355,Krajskv soud v Plzni Jednatelé: XXXXXX XXXXX - XXXXXX XXXXX - Ing.XXXX XXXXXXX
<br> *.XXX S \ \ '
<br> 2 * \ ' \
<br> \ "* -_„ \,351/4 \ \.„X \.<.>,<.>
<br> "\ č.p.<.> 46 \
<br> (.a N N
<br> E 3 o— : <.?.m 'o o a <.>
<br> \W
<br> "' N \ & 'ko amo-34 \ & čn yýkop (Inž sítě NN Alen ás výko :; 80-5m \\ řka-Šgcm,ručn_ p(lnzsltě) \ zelen g \.šlřka— '
<br> \ N.N „ W 0 \ [% & \r'uyĚr'ÍfyýkŠp (inŽ' sítě) \ zelen ás šířke- cm ' v k u Nahor".<.> c
<br> 600/1
<br> Proudové soustava: NN - 3PEN—50Hz,230/400 V Ochrana před nebezpečným dotykem nežlvy'ch částl: NN - samočinnym odpojením od zdroje TN-C
<br> Vypracoval: XXXXX XXXXXXX,DIS <.>
<br> Stávající zařizení NN je značeno nalovou barvou.Zodp.projektant XXX XXXXXXX
<br> ELPROJEKT Písek s.r.o.V.Všetečková,H.Přibylová Rozpočtoval: Místo stavby: Písek
<br> projektování vedení VN & NN _ _ Nábřeží 1.má]e 1935 397 01 Písek Kral: J'hočesky |c: 28086686.DIČ: czzeoasese Investor: EG.D.a.s....

Načteno

edesky.cz/d/5636509


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz