« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - oznámení stavby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení stavby nahořany 2.pdf (167.43 kB)
OMEXOM
<br> OZNÁMENÍ
<br> Oznamujeme,že v k.ú.Nahořany u Čkyně bude na pozemku parc.č.366/2,1083,456/3,456/4,456/5 a st.46
<br> od 26.09.2022 do 30.10.2022
<br> probíhat stavba,která řeší výstavbu nového zemního kabelového vedení NN,dle projektu vypracovaného společností ELEKTROINVEST Strakonice s.r.o <.>
<br> Montáž bude provádět flrma OMEXOM GA Energo s.r.o <.>,Na Střílně 1929/8,323 00 Plzeň - Bolevec,tel.: 373303184,fax.: 377542385 <.>
<br> IČO: 49196812 DIČ: CZ-49l96812
<br> Společnostje zapsaná v obch.rejstříku u Krajského soudu v Plzni,odd.C a v1.4355.Oznámení je v souladu se zákonem č.458/20008b <.>,novelizován z.č.670/2004 <.>
<br> Případná majetková újma na nemovitostech OMEXGM GA Energo sní-0- a porostech bude nahrazena dle téhož zákona.Na SW“ 1929181 WWW: 333 "" Plzeň
<br> [č:-:s 12.mčzczaswwz \ SÁNĚ—\,<.> $a.: 373 303 111 IE
<br>.OMEXOM GA Energo s.r.o.Na Střílně 1929/8
<br> 323 00 Plzeň-Bolevec Vl N = | :!
<br> T+420 373 303 111,www.gaenergo.cz msnelss
<br> Hl.sídlo: Plzeň * Obchodni rejstřík: IČ49196812,odd.C,vl.4355,Kreisky soud v Pllnl Jednatele': XXXXXX XXXXX * XXXXXX XXXXX * Ing.XXXX XXXXXXX
<br> „,ses/X / LEGENDA sm ! r
<br> — NOVY ZEMNIKABEL NN
<br> __ __ — STAV VENKOVNI VEDENI NN "
<br> —x——— DEMONTÁŽ VENKOVNIHO veaanu NN - _) - vooovoa
<br> Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny pouze orientačně,před mhájenan prací nutno vytýčit;
<br> LEGENDA 01 mmmw1sm;mmam1.am;mnmmws +MM+MVK1HIQVK1NWWMHNFU 405m2mrwmmwodmwm5mn2mdwnim; cuandomuevlaphputptMmenónlM-mxwmm
<br> 02 Dernomlzmmtkmzom Mhboluvaulkňn sstDOnnunyůtovntNAW4ů6m1-n2: MRB:
<br> 03 www;
<br> mmmnssaoodopnpmmmmmmm NAW4x95mmmevmmnmIRznu=50hmm
<br> \\ Roznah Poboril : _ 01-03 WMOAW NAYY4x95mm2 Tim
<br> \ \ nm Wlan: mm: \ \\ mtmr vedeni NN AlFe 4x25 muz 0,045 km
<br> \\ „\
<br> K/ Proudová soustava? NN - JPEN—SOHZJJDIMOUN " \\ Ochrana před nebezpečným dotykem neživych čast: \ \
<br> _ NN automatickým napajenšm od zdvaye M C \ \ Numruzava oblast ' t—š i
<br> \ <.>
<br> \ \ V vocovat' Kral Vlas...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz