« Najít podobné dokumenty

Obec Srní - záměr na prodej pozemku 2748,2007/5,2011/9 Srní I.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srní.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr na prodej pozemku 2748,2007/5,2011/9 Srní I.
OBEC SRNÍ
<br> Smí 113
<br> 341 92 Kašperské Hory
<br> vÁš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: 917/22
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXX TEL.: XXX XXX XXX E—IVIAIL: ousrni©tisca|í.cz
<br> DATUlVl: 06.09.2022
<br> Záměr obce Srní na prodej pozemku v jejím vlastnictví
<br> V souladu se zákonem č.128/2000 Sb.O obcích (obecní nařízení) v platném znění,5 39,odst.1 zveřejňuje obec Srní záměr prodat v k.ú.Srní |.pozemek:
<br> p.p.č.2748 výměra 545 m2 k.ú Srní I.2007/5 výměra 266 m2 k.ú Srní I.2011/9 výměra 314 m2 k.ú Srní |.druh pozemku: ostatní plocha
<br> cena: úřední odhad
<br> vyvěšeno: 06.09.2022 sejmuto 20.09.2022
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX starosta obce Srní
<br> IČQ: XXXXXXXX e—mail: ousrní©tiscaXX.cz DIC: C200256081 tel.: 376 599 281 Bankovní spojení: 27-2141190257/0100
<br> _ Odhad.<.> o
<br> Pozemek č.2007/5
<br> Typ nemovité věci:
<br> Adresa nemovité věci:
<br> Předmět ocenění:
<br> Objednatel:
<br> Zhotovitel:
<br> Účel ocenění:
<br> Datum místního šetření:
<br> Datum zpracování: Počet stran textu: Počet stran příloh:
<br> V Sušici,dne 8.8.2022 <.>
<br> bvyklé cenv „ nemovité věci
<br> aktualizace původního ocenění
<br> Pozemek č.2011/9
<br> Pozemek č.2748,2007/5 3 2011/9 <.>
<br> LV č.10001 a LV č.228 : Obec: Srní Kraj: Plzeňský Katastrální území: Srní |
<br> Pozemek č.2748,2007/5 3 2011/9 <.>
<br> Qbec Srní lCO 256081 341 92 Kašperské Hory
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> Okrouhlá XXXX
<br> Sušice XXX XX
<br> email: pavtom©email.cz,tel.724 10 30 17
<br> určení obvyklé ceny 20.8.2021.8.8.2022 <.>
<br> 8
<br> 2

Načteno

edesky.cz/d/5636218

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srní      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz