« Najít podobné dokumenty

Obec Felbabka - OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Felbabka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznameni-o-dobe-a-miste-konani-voleb169089790.pdf
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
<br>
• do Zastupitelstva obce Felbabka
<br> • do Senátu Parlamentu České republiky
<br>
Starosta obce Felbabka podle § 29 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů,a podle § 15 zákona 247/1995 Sb.o volbách do Parlamentu ČR a
o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
oznamuje:
<br> 1.Volby do zastupitelstva obce Felbabka a volby do Senátu Parlamentu ČR
se konají:
<br>
• v pátek,23.září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
<br> • v sobotu,24.září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost
Felbabka 79 pro voliče podle místa,kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu <.>
<br>
3.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky.Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za
chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové <.>
<br> 4.Volby do zastupitelstva obce: voliči bude umožněno hlasování poté,kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní
občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky <.>
Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo
cestovním pasem ČR,jde-li o cizince,průkazem povolení k pobytu <.>
<br> 5.Volby do Senátu Parlamentu ČR: voliči bude umožněno hlasování poté <,>
kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem,nebo platným cestovním,diplomatickým nebo
služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem <.>
<br> V případě konání II.kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
<br>
• v pátek,30.září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
<br> • v sobotu,1.října 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> V případě konání II.kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve
volební místnosti ve dnech voleb <.>
<br>
<br>
<br>
V Felbabce,dne 5.9.2022
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....

Načteno

edesky.cz/d/5636070


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Felbabka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz