« Najít podobné dokumenty

Obec Pustiměř - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustiměř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyškov_most_0462_14_2_s_se_soub_pdf příloha 2.pdf [4,03 MB]
I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 2
<br> 8
<br> 1
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 2
<br> 8
<br> M
K
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 0
<br> 4
<br> 6
<br> 2
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 0
<br> 4
<br> 6
<br> 2
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 0
<br> 4
<br> 6
<br> 2
<br> I
I
I
/
3
<br> 7
<br> 7
<br> 3
<br> 0
<br> I
I
I
/
3
7
7
2
9
<br> B13 "17t"
E13 "35t"
<br> 17 t
<br> 37728-2
<br> I
I
I
/
3
<br> 7
<br> 7
<br> 3
<br> 7
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 7
<br> 7
<br> 2
<br> 8
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 7
<br> 7
<br> 2
<br> 8
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 7
<br> 7
<br> 2
<br> 8
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 7
<br> 7
<br> 2
<br> 9
<br> I
I
I
/
3
7
7
2
9
<br> III/
37
<br> 72
9
<br> I
I
I
/
3
<br> 7
<br> 7
<br> 3
<br> 0
<br> B13 "20t"
E13 "42t"
<br> 20 t
<br> 37729-1
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 3
<br> 0
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 3
<br> 0
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 3
<br> 0
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 0
<br> 4
<br> 6
<br> 2
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 7
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 3
<br> 0
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 3
<br> 1
<br> 1
<br> D
<br> 4
<br> 6
<br> D
4
<br> 6
<br> D
<br> 4
<br> 6
<br> D
<br> 4
<br> 6
<br> D
<br> 4
<br> 6
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 2
<br> 8
<br> 1
<br> I
I
I
/
4
7
1
1
<br> I
I
I
/
4
7
1
2
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 2
<br> 8
<br> 5
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 0
<br> 4
<br> 6
<br> 2
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 7
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 7
<br> I
/
4
<br> 7
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 7
<br> 7
<br> 2
<br> 9
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 2
<br> 8
<br> 6
<br> IS11c
<br> IS1
1a
<br>
S
<br> ILN
ICE
<br> III
/0
<br> 46
2
<br> MO
ST 046
<br> 2-1
4
<br> 3,0
m46
<br> 46
<br> IS11a
<br> 3,0m
<br> 46
<br> 46
<br> DRYSICE
<br> 3,0m
<br> 46
<br> DRYSICE
<br> 46
<br> BRNO
<br> 3
<br> 0
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 3
<br> 0
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 0
<br> 4
<br> 6
<br> 2
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 3
<br> 0
<br> ...
Vyškov_most_0462_14_1_s_bez_soub_pdf příloha1.pdf [3,96 MB]
I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 2
<br> 8
<br> 1
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 2
<br> 8
<br> M
K
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 0
<br> 4
<br> 6
<br> 2
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 0
<br> 4
<br> 6
<br> 2
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 0
<br> 4
<br> 6
<br> 2
<br> I
I
I
/
3
<br> 7
<br> 7
<br> 3
<br> 0
<br> I
I
I
/
3
7
7
2
9
<br> B13 "17t"
E13 "35t"
<br> 17 t
<br> 37728-2
<br> I
I
I
/
3
<br> 7
<br> 7
<br> 3
<br> 7
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 7
<br> 7
<br> 2
<br> 8
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 7
<br> 7
<br> 2
<br> 8
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 7
<br> 7
<br> 2
<br> 8
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 7
<br> 7
<br> 2
<br> 9
<br> I
I
I
/
3
7
7
2
9
<br> III/
37
<br> 72
9
<br> I
I
I
/
3
<br> 7
<br> 7
<br> 3
<br> 0
<br> B13 "20t"
E13 "42t"
<br> 20 t
<br> 37729-1
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 3
<br> 0
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 3
<br> 0
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 3
<br> 0
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 0
<br> 4
<br> 6
<br> 2
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 7
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 3
<br> 0
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 3
<br> 1
<br> 1
<br> D
<br> 4
<br> 6
<br> D
4
<br> 6
<br> D
<br> 4
<br> 6
<br> D
<br> 4
<br> 6
<br> D
<br> 4
<br> 6
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 2
<br> 8
<br> 1
<br> I
I
I
/
4
7
1
1
<br> I
I
I
/
4
7
1
2
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 2
<br> 8
<br> 5
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 0
<br> 4
<br> 6
<br> 2
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 7
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 7
<br> I
/
4
<br> 7
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 7
<br> 7
<br> 2
<br> 9
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 2
<br> 8
<br> 6
<br> IS11c
<br> IS1
1a
<br>
S
<br> ILN
ICE
<br> III
/0
<br> 46
2
<br> MO
ST 046
<br> 2-1
4
<br> 3,0
m46
<br> 46
<br> IS11a
<br> 3,0m
<br> 46
<br> 46
<br> DRYSICE
<br> 3,0m
<br> 46
<br> DRYSICE
<br> 46
<br> 3
<br> 0
<br> A15
<br> IP10aE13
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 3
<br> 0
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 0
<br> 4
<br> 6
<br> 2
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 3...
Veřejná vyhláška [0,28 MB]
Sp.zn.: MV 67297/2022 OD Ve Vyškově dne 31.8.2022
Č.j.: MV 67297/2022 OD/3Šl
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Vyškov,odbor dopravy,podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní
a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II.a III.třídy,na
místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací,postupem v souladu
s ustanovením § 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád),na základě podnětu právnické osoby – FIRESTA-Fišer <,>
rekonstrukce,stavby a.s <.>,Mlýnská 388/68,Trnitá,602 00 Brno,IČ: 253 17 628 v zastoupení
ZNAKOM,s.r.o <.>,Zengrova 2694/4,615 00 Brno,IČ: 26264641,ze dne 15.8.2022,po
projednání s dotčeným orgánem dle § 77 odst.2 písm.b) a odst.3 zákona o silničním provozu <,>
kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství policie JmK,Územní odbor Vyškov,Dopravní
inspektorát,KRPB-169906-2/ČJ-2022-061206,ze dne 29.8.2022 (doba platnosti vyjádření
končí 10.12.2022) z moci úřední,podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
s t a n o v u j e p ř e ch o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na sil.III/0462,II/428 (km 0,045 – 4,225),II/430 (km 29,450 – 31,195),II/4311 (km 0,105) <,>
III/4281 (km 5,170),III/04711 (km 0,040 – 0,120),III/04712 (km 0,050 – 0,200),III/37729
(km 0,020 – 1,030),III/37730 (km 1,226 – 1,326) <,>
na místní komunikaci ul.Albrechtova,ul.Trpínky,ul.Žerotínova,ul.Olomoucká,ul.Na
Vyhlídce,ul.Sochorova,ul.Krátká,ul.Průmyslová,ul.Tovární,ul.Pustiměřská,ul.Tržiště
a MK Drysice <,>
<br>
z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu – v rámci realizace stavby:
<br> „III/0462 Vyškov,most 0462-14“ <,>
<br> podle potvrzeného a schváleného návrhu pře...

Načteno

edesky.cz/d/5635643

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Stavební informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustiměř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz