« Najít podobné dokumenty

Obec Pustiměř - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustiměř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí [0,10 MB]
Č.j.: PUST 1219/2022
<br> OBEC PUSTIMĚŘ
Pustiměřské Prusy 79,683 21 Pustiměř IČ: 00292231
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení
<br> o době a místě konání voleb pro volby
<br> do zastupitelstev obcí
<br>
<br> Starosta obce Pustiměř
<br>
<br> podle § 29 odst.1 a 2,zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a
<br> o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> oznamuje <,>
<br>
<br> že volby do Zastupitelstva obce Pustiměř se uskuteční v pátek 23.9.2022 od 14.00 do 22.00
<br> hodin a v sobotu 24.9.2022 od 8.00 do 14.00 hodin <.>
<br>
<br> Místem pro konání voleb v obci Pustiměř jsou následující dva volební okrsky:
<br>
<br> 1.volební okrsek č.1 Pustiměř,se sídlem v Pustiměři č.p.201,budova Sokolovny (pro
voliče přihlášené k trvalému pobytu v části obce Pustiměř)
<br>
<br> 2.volební okrsek č.2,Pustiměřské Prusy,se sídlem v Pustiměřských Prusích č.p.79 <,>
budova obecního úřadu (pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v části obce
<br> Pustiměřské Prusy) <.>
<br>
Právo volit do zastupitelstva obce má občan za předpokladu,že jde o státního občana České republiky,který
<br> alespoň druhý den voleb,dosáhl věku nejméně 18 let,je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a
<br> státní občan jiného státu,který alespoň druhý den voleb,dosáhl věku nejméně 18 let,je v den voleb v této obci
<br> přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva,kterou je Česká republika vázána
<br> a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv <.>
<br>
<br> Voliči bude umožněno hlasování ve volbách do zastupitelstva obce poté,kdy po příchodu do volební místnosti
<br> prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou
<br> oprávněni volit na území České republiky.Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo
<br> cestovním pasem České republiky,jde-li o cizince,průkazem o povolení k pobytu.Neprokáže-li volič svou
<br> totožnost a státní ...

Načteno

edesky.cz/d/5635642


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustiměř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz