« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Výběrové řízení - vedoucí Odboru stavebního úřadu ÚMČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - vedoucí Odboru stavebního úřadu ÚMČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 311i)
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŘEČK0vIcE A MOKRÁ HORA
<br> TAJEMNÍK c:9ic
Palackého náměstí 78111
<br> 621 OO Brno
<br> Č.J.: MCBRMH/006221/22/2200/DOJA Vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> Sp.zn.: S-MCBRMH/XXXXXX/XX/XXXX/DOJAXX TeI.IE-mail: 541 421 729 I docekal@reckovice.brno.cz
<br> OZNÁMENÍ
o vyhlášení výběrového řízení pro jmenování do funkce vedoucího úředníka
<br> Č.1012022
<br> Tajemnice Úřadu městské části Brno — Řečkovice a Mokrá Hora vyhlašuje v souladu s ust.7 zákona č.312/2002 Sb.<,>
<br> o úřednících územních samosprávných celků a ozměně některých zákonů,veznění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
<br> o úřednících“) výběrové řízení na obsazení funkčního místa
<br> vedoucĺ Odboru stavebnĺho úřadu
<br> Charakteristika pozice:
Řídí a zodpovídá za Odbor stavebního úřadu,který vykonává státní správu ve stanoveném správním obvodě jako obecný
stavební úřad podle zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů,dále působnost speciálních stavebních úřadů (voda a doprava) a vodoprávního úřadu a silničního
správního úřadu v rozsahu stanoveném Statutem města Brna a další činnosti dané tomuto odboru Organizačním řádem
a příslušnými právními předpisy <.>
<br> Bližší informace o druhu práce podá:
Mgr.XXXXXX XXXXXXXX
tajemnice
tel.: XXX XXX XXX
e-mail: lederovacreckovice.brno.cz
<br> Místo výkonu práce:
Úřad městské části Brno — Řečkovice a Mokrá Hora,Palackého náměstí 78/11,621 00 Brno <.>
<br> Pracovní úvazek:
1,0 (40 hod./týden) <.>
<br> Doba trvánĺ pracovního poměru:
Doba neurčitá <.>
<br> Předpokládané datum nástupu:
Ihned po skončení výběrového řízení,případně dle dohody <.>
<br> Platové podmínky:
Rídí se zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č.341/2017 Sb.<,>
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů <,>
11.platová třída — základní platový tarif od 22 980 Kč do 33 790 Kč dle započitateln...

Načteno

edesky.cz/d/5635589

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz