« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Výběrové řízení - referent stavebního úřadu - speciální stavební úřad a silniční správní úřad ÚMČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - referent stavebního úřadu - speciální stavební úřad a silniční správní úřad ÚMČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - RECKOVICE A MOKRA HORA a.7
TAJEMNÍK
<br> Palackého náměstí 78111
<br> 621 OO Brno
<br> Č.J.: MCBRMH/006222/22/2200/DOJA Vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXXXX
Sp.Zn.: S-MCBRMH/XXXXXX/XX/XXXX/DOJAIX Tel./E-mail: 541 421 729 I docekal@reckovice.brno.cz
<br> OZNÁMENÍ
o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovnĺho poměru na dobu neurčitou úředníka
<br> Č.1112022
<br> Tajemnice Úřadu městské části Brno — Řečkovice a Mokrá Hora vyhlašuje v souladu s ust.7 zákona č.312/2002 Sb.<,>
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o úřednících‘) výběrové řízení na obsazení funkčního místa
<br> referent stavebnĺho úřadu — speciální stavební úřad a silničnĺ správní úřad
<br> Charakteristika pozice:
Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu I.stupně na místních a veřejně přístupných účelových komunikacĺch
(mimo základní komunikační systém) — dopravní stavby <.>
<br> Vykonává působnost silničního správnĺho úřadu I.stupně a státní dozor na místních a veřejně přístupných účelových
komunikacĺch (mimo základní komunikační systém) — povoluje zvláštní užĺvání komunikací,povoluje připojení komunikací
a sjezdů na místní komunikace,připravuje podklady pro projednání sankcĺ na úseku silničního hospodářství,plní další
úkoly plynoucí ze zákona o pozemních komunikacích (povoluje uzavírky,omezení přístupu,zařazuje komunikace),vydává
vyjádření a stanoviska <.>
<br> Bližší informace o druhu práce podá:
Mgr.XXXXXX XXXXXXXX
tajemnice
tel.: XXX XXX XXX
e-mail: lederova(reckovice.brno.cz
<br> Místo výkonu práce:
Uřad městské části Brno — Řečkovice a Mokrá Hora,Palackého náměstí 78/11,621 00 Brno <.>
<br> Pracovní úvazek:
1,0 (40 hod/týden),možnost zkráceného úvazku (vhodné i pro důchodce a rodiče na mateřské a rodičovské dovolené) <.>
<br> Doba trvánĺ pracovního poměru:
Doba neurčitá <.>
<br> Předpokládané datum nástupu:
Ihned po skončení výběrového řízení,případně dle dohody <.>
<br> P...

Načteno

edesky.cz/d/5635588

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz