« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Sedlec za období 2016 - 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE
Markova tř.2,331 41 Kralovice
<br>
<br> ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNU
pracoviště Manětínská 493,331 41 Kralovice
<br>
<br>
<br>
Váš dopis ČJ:
<br> ze dne:
<br>
Naše zn.:
<br> ČJ: ORR/21156/2022
SZ: ORR/3109/2022
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
Oprávněná úřední
<br> osoba: Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
ISDS: jidbxnx
<br> E-mail: podatelna@kralovice.cz
<br>
<br> Datum: 05.09.2022
<br>
Počet listů: 2
<br> Počet příloh: 1
Počet listů příloh: 0
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ
<br> NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SEDLEC
<br> ZA OBDOBÍ 2016 - 2022
<br> Městský úřad Kralovice,odbor regionálního rozvoje a územního plánu (dále jen „pořizovatel“),jako úřad
<br> územního plánování příslušný podle § 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
<br> (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů,který zpracoval dle § 55 odst.1 stavebního zákona
<br> Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Sedlec v uplynulém období 2016 - 2022“ (dále jen „Návrh
<br> zprávy“)
<br>
<br> oznamuje
<br>
<br> v souladu s ustanovením § 47 odst.1 – 4 stavebního zákona projednání Návrhu zprávy <.>
<br> Do 30 dnů od obdržení Návrhu zprávy mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit
<br> u pořizovatele vyjádření,ve kterém uvedou požadavky na obsah Návrhu zprávy <.>
<br> V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad v souladu s § 47 odst.3 stavebního zákona
<br> u pořizovatele stanovisko a sousední obce mohou uplatnit u pořizovatele své podněty <.>
<br> K požadavkům dotčených orgánů,krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí uplatněným po uvedených
<br> lhůtách se nepřihlíží <.>
<br> V souladu s § 47 odst.2 stavebního zákona doručuje pořizovatel Návrh zprávy veřejnou vyhláškou.Do 15
<br> dnů ode dne doručení Návrhu zprávy může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky <.>
<br> K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží <.>
<...

Načteno

edesky.cz/d/5634983

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz