« Najít podobné dokumenty

Obec Sojovice - Oznámení o době a místě voleb do zastupitelstva obce Sojovice 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sojovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb do obecního zastupitelstva Obce Sojovice (175.6 kB)
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
<br>
Čj.OUSOJ/575/2022
<br> V souladu s ust.§ 29 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,oznamuji:
<br>
<br> 1.Volby do zastupitelstva obce Sojovice se uskuteční :
<br> v pátek dne 23.září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
<br> v sobotu dne 24.září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br>
<br> 2.Místem konání voleb
<br> ve volebním okrsku č.1 je volební místnost Dům služeb,Sojovice č.p.33,294 75 Sojovice pro
<br> voliče podle místa,kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
<br>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
<br> republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České
<br> republiky <.>
<br> 4.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.V den voleb
<br> volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> 5.Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České
<br> republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České
<br> republiky.Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem
<br> České republiky,jde-li o cizince,průkazem o povolení k pobytu <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Sojovicích dne 05.09.2022 Ing.Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> starosta obce Sojovice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> vyvěšeno dne:
<br> sejmuto dne:
<br>
2022-09-05T18:43:26+0200
Ing.Bc.XXXX XXXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5634869


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sojovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz