« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Rozhodnutí OÚ Klokočná - Zařazení pozemních komunikací do kategorie a třídy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Obecní úřad Klokočná
Klokočná 61,251 64 Mnichovice
<br> tel: +420 222 352 065,email: obec@klokocna.eu
<br>
<br>
<br>
<br> IČ: 00472034 <,>
<br> DIČ: není plátce DPH;
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.<,>
<br> č.účtu: 8021201/0100
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Obecní úřad obce Klokočná,jako místně příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst.5
<br> písm.c) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),rozhodl v řízení o žádosti obce Klokočná <,>
<br> Klokočná 61,251 64 Mnichovice,ze dne 1.8.2022 o zařazení pozemních komunikací do
<br> kategorie a třídy,podle § 67 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších před-
<br> pisů (dále jen „správní řád“) a § 3 odst.1 zákona o pozemních komunikacích takto:
<br> 1.Pozemní komunikace
<br> a) pod označením 1c,která se nachází na pozemcích parc.č.344/2,parc.č.23/2 <,>
parc.č.309/12,parc.č.309/6,parc.č.309/14,parc.č.363/2 a parc.č.363/1,vše
<br> k.ú.Klokočná,v úseku od č.p.8,251 64 Klokočná po č.p.109,251 64 Klokočná <,>
<br> b) pod označením 2c,která se nachází na pozemcích parc.č.322/45,parc.č.322/3 <,>
parc.č.st.34 a parc.č.350/2,vše k.ú.Klokočná,jedná se o úsek na návsi,251
<br> 64 Klokočná <,>
<br> c) pod označením 3c,která se nachází na pozemcích parc.č.351/3,parc.č.322/61
a parc.č.322/45,vše k.ú.Klokočná,v úseku od č.p.74,251 64 Klokočná po č.p <.>
<br> 46,251 64 Klokočná <,>
<br> d) pod označením 4c,která se nachází na pozemcích parc.č.323/15,parc.č.323/9 <,>
parc.č.322/45,parc.č.322/74 a parc.č.322/38,vše k.ú.Klokočná,v úseku od
<br> č.p.41,251 64 Klokočná po č.p.107,251 64 Klokočná <,>
<br> e) pod označením 5c,která se nachází na pozemku parc.č.322/38,k.ú.Klokočná <,>
v úseku od silnice III.třídy po č.p.52,251 64 Klokočná <,>
<br> f) pod označením 6c,která se nachází na pozemku parc.č.322/45,k.ú.Klokočná <,>
v úseku od č.p.42,251 64 Klokočná <,>
<br> g) pod označením 7c,která se nachází na pozemcích parc.č.367/6,p...

Načteno

edesky.cz/d/5634392

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz