« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceNeznámí vlastníci 67,6 kB 457,4 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Č.J.:
<br> Název okresuNázev obceNázev kú OPSUB - typOPSUB - rč / IČOPSUB - název ID vlastnictví Podíl čitatelPodíl jmenovatelParcela - výměraNázev druhu pozemkuNázev způsobu využití pozemkuParcela (formátováno) Číslo LV (parcela)
<br> Kolín Vrbčany Vrbčany OFO XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX X X X lesní pozemek Vrbčany XXXXXX,č.549/8 163
<br> Kolín Vrbčany Vrbčany OFO XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Vrbčany XXXXXX,č.364/60 459
<br> Kolín Vrbčany Vrbčany OFO XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Vrbčany XXXXXX,č.526/11 459
<br> Kolín Vrbčany Vrbčany OFO XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Vrbčany XXXXXX,č.535/3 459
<br> Kolín Vrbčany Vrbčany OFO XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X X XXX trvalý travní porost Vrbčany XXXXXX,č.238 157
<br> Kolín Vrbčany Vrbčany OFO XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X X XXX trvalý travní porost Vrbčany XXXXXX,č.242 157
<br> Kolín Vrbčany Vrbčany OFO XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X X XX ostatní plochamanipulační plochaVrbčany XXXXXX,č.631/4 157
<br> Kolín Vrbčany Vrbčany OFO XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X X XXXX ostatní plochaneplodná půdaVrbčany XXXXXX,č.241/1 157
<br> Kolín Vrbčany Vrbčany OFO XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X X XXX ostatní plochaneplodná půdaVrbčany XXXXXX,č.239 157
<br> Kolín Vrbčany Vrbčany OFO Schneiderová Vilemína 1347342204 1 1 11096 ostatní plochaneplodná půdaVrbčany 785873,č.241/3 215
<br> 8871/SKO/2022-SKOM
<br> UZSVM/SKO/8395/2022-SKOM
<br>
<br> Číslo LV (parcela)
bez názvu
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ KOLÍN <,>
KARLOVO NÁM.45,280 50 KOLÍN 1
<br> 8871/SKO/2022-SKOM
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/SKO/8395/2022-SKOM
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXXXX XXXX,Ing <.>
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +420 321 744 502
<br> E-MAIL: Jana.Valouskova@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: 4bdfs4u
<br> Obec Vrbčany
25
28002 Vrbčany
<br> DATUM: 31.8.2022
<br> Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
- §§ 64 – 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ust <.>
§§ 64 a 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrálního zákona,v příloze postupuje aktualizovaný
seznam nemovitých věcí,u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně
identifikovaný,tzv.neznámý vlastník,týkající se katastrálních území v územní působnosti Vaší
obce.Data k 1.8.2022 byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním <.>
<br> Vyzýváme Vás tímto,abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento seznam na
úřední desce Vašeho úřadu.ÚZSVM bude i nadále v součinnosti s Vaším úřadem provádět šetření
k dohledání vlastníků uvedených nemovitých věcí <.>
<br> Děkujeme Vám za spolupráci <.>
<br> S pozdravem
<br> Ing.XXXXX XXXXX
ředitel odboru Odloučené pracoviště Kolín
<br> Příloha: Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.8.2022
<br>
<br>
2022-09-01T09:59:06+0200

Načteno

edesky.cz/d/5634279

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz