« Najít podobné dokumenty

Obec Řepníky - Zápis č. 8/2022 ze zasedání Zastupitelstva obce Řepníky ze dne 29.8.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řepníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Zápis č.8/2022
<br>
<br>
<br> ze zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky,konaného dne 29.srpna 2022 v 17:00 hod
<br> na Obecním úřadě na Řepníkách <.>
<br> Přítomni zastupitelé: Němcová,Stratílková,Ptáček,Mlejnek,Zajíc,Hašek
<br>
<br>
<br> Zahájení
Starostka přivítala členy zastupitelstva obce.Konstatovala,že zasedání zastupitelstva
obce je schopno se usnášet.Ověřovateli zápisu byli určeni: XXX XXXXX XXXXXX a XXXX
Mlejnek
<br> Dále starostka předložila návrh programu zasedání zastupitelstva obce v roce 2022:
<br> Program:
<br>
1.Pověření k podpisu smlouvy – dodávka schodolezu do ZŠ Řepníky
2.Prodej stavební pozemkové parcely
3.Dohoda o provedení práce
4.Cena za uložení stavební suti do kontejneru na rokli
5.Ostatní
<br>
<br> Připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny <.>
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce:
<br> Hlasování: 6 pro,0 proti,0 se zdržel
Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl schválen <.>
<br>
<br> 1.ZO projednalo a pověřuje starostku obce k podpisu Kupní smlouvy
<br> s vybraným dodavatelem – M A N U S Prostějov,spol.s.r.o <.>,Za drahou
4332/4,796 01 Prostějov,IČ: 47900440,který předložil v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem: „Vybudování odborné učebny ZŠ Řepníky
– dodávka schodolezu“,registrační číslo projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016614 nejnižší celkovou nabídkovou cenu v Kč
včetně DPH,z hodnocených nabídek.Výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH:
84 216 Kč včetně DPH <.>
<br> Hlasování: 6 pro,0 proti,0 se zdržel
<br>
<br> Usnesení 8/1/2022
ZO schválilo a pověřuje starostku obce k podpisu Kupní smlouvy s vybraným
dodavatelem – M A N U S Prostějov,spol.s.r.o <.>,Za drahou 4332/4,796 01
Prostějov,IČ: 47900440,který předložil v rámci veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem: „Vybudování odborné učebny ZŠ Řepníky – dodávka
schodolezu“,registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016614
<br>
<br> nejnižší celkovou nabídkovou cenu v Kč včetně DPH,z hodnocených nab...

Načteno

edesky.cz/d/5634269

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řepníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz