« Najít podobné dokumenty

Obec Zálezlice - Oznámení o místě a době konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zálezlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

volby (455.01 kB)
* Obec Zálezlice * 277 43 Zálezlice 111 * 315 685 053 *
<br> Váš dopis č.j./Zo dne Naše č.j Zálezlice dne 05.09.2022
<br> Věc: Oznámení o místě a době konání voleb
<br> - do Zastupitelstva obce Zálezlice
<br> - do Senátu Parlamentu České republiky
<br> Starosta obce Zálezlice podle ;; 29 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle 5 15 zákona 247/1995 Sb.o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> oznamuje:
<br> 1.Volby do Zastupitelstva obce Zálezlice a volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají:
<br> EI v pátek 23.září 2022 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a III v sobotu 24.září 2022 od 8,00 hodin do 14,00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb
<br> je volebni místnost v budově Obecního úřadu Zálezlice 111
<br> 3.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové <.>
<br> 4.Volby do zastupitelstva obce lměsta: Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,jde—li o cizince,průkazem o povolení k pobytu <.>
<br> 5.Volby do Senátu Parlamentu české republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství Ceské republiky platným občanským průkazem,nebo platným cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem Ceské republiky anebo cestovním průkazem <.>
<br> V případě konání ll.kola voleb do Senátu se tyto uskuteční: - dne 30.září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
<br> - dne 1.října 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> V případě konání Il.kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky...

Načteno

edesky.cz/d/5634263


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Zálezlice
16. 11. 2022
09. 11. 2022
09. 11. 2022
02. 11. 2022
31. 10. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Zálezlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz