« Najít podobné dokumenty

Obec Zálezlice - Oznámení o místě a době konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zálezlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

volby (455.01 kB)
* Obec Zálezlice * 277 43 Zálezlice 111 * 315 685 053 *
<br> Váš dopis č.j./Zo dne Naše č.j Zálezlice dne 05.09.2022
<br> Věc: Oznámení o místě a době konání voleb
<br> - do Zastupitelstva obce Zálezlice
<br> - do Senátu Parlamentu České republiky
<br> Starosta obce Zálezlice podle ;; 29 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle 5 15 zákona 247/1995 Sb.o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> oznamuje:
<br> 1.Volby do Zastupitelstva obce Zálezlice a volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají:
<br> EI v pátek 23.září 2022 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a III v sobotu 24.září 2022 od 8,00 hodin do 14,00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb
<br> je volebni místnost v budově Obecního úřadu Zálezlice 111
<br> 3.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové <.>
<br> 4.Volby do zastupitelstva obce lměsta: Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,jde—li o cizince,průkazem o povolení k pobytu <.>
<br> 5.Volby do Senátu Parlamentu české republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství Ceské republiky platným občanským průkazem,nebo platným cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem Ceské republiky anebo cestovním průkazem <.>
<br> V případě konání ll.kola voleb do Senátu se tyto uskuteční: - dne 30.září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
<br> - dne 1.října 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> V případě konání Il.kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky...

Načteno

edesky.cz/d/5634263


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zálezlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz