« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Informace o konání Zastupitelstva Jč. kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání Zastupitelstva Jč. kraje [0,11 MB]
JIHOČESKÝ KRAJ
MUDr.XXXXXX XXXX
hejtman kraje
U Zimního stadionu XXXX/X
<br> 370 76 České Budějovice
<br>
<br>
<br>
identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČO: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
<br>
<br> České Budějovice 2.září 2022
<br>
<br>
<br> V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,v platném znění
<br>
<br>
s v o l á v á m
<br>
<br>
20.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br>
na čtvrtek 15.září 2022 od 10:00 hodin <.>
<br>
<br>
Zasedání se koná v sídle Krajského úřadu Jihočeského kraje <,>
ul.U Zimního stadionu 1952/2,České Budějovice <,>
<br> velký zasedací sál,2.podlaží <.>
<br>
<br>
<br>
<br> MUDr.XXXXXX XXXX,v.r <.>
Hejtman Jihočeského kraje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha:
Návrh programu 20.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Stránka 2 z 3
<br>
<br>
<br>
Návrh programu 20.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
dne 15.září 2022
<br>
<br> 1.Zahájení
2.Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 3.6.2022 do 1.9.2022
<br> 3.Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
4.Zpráva o činnosti Rady Asociace krajů
<br> 5.Založení společnosti South Bohemian Nuclear Park,s.r.o <.>
<br> 6.Návrh opětovné volby přísedících krajského soudu
7.Dotace na přeshraniční spolupráci
<br> 8.Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
9.Dotační program Jihočeského kraje „My v XXX Jihočechy nenecháme II“ – úprava pravidel programu
<br> XX.Dotační program Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji - schválení žadatelů
11.Dodatek č.26 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
<br> 12.Žádost o prodloužení termínu realizace individuální dotace na výstavbu Komunitního chovatelského centra
<br> Záhoří
13.Žádost o navýšení dotace v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby
<br> a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“
14.Návrh d...

Načteno

edesky.cz/d/5634209

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz