« Najít podobné dokumenty

Obec Podluhy - Závěrečný účet Mikroregionu Hořovicka za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podluhy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU HOŘOVICKA
<br> SCHVÁLENÝ
<br> ZA ROK 2021 v tis.Kč
<br> PřÍíLlLV Rozpočet po změnách Skutečnost % pyění Dotace obcí 7 01 __1 704,6 100,5 Dotace obcí pro sdružení Brdy 122,16 177,16 100 Práce pověřenec a refund.školení 242 277,1 114,5 Dotace Svazu měst a obcí 170 165 97 Neinvestiční dar 150 150 100 Nájmy hradů filmů 145 203,0? 140 Krajská dotace na činnost 500 500 100 Ostatní příjmy 48,5 48,5 100 Převody z fondů 12,6 Úroky a ostatní příjmy 0,2 Rezerva 3941 C e l_l_<£m ; 173_17 2 238,23 103 Výdaje Projdokumentace na parkoviště 297,66 Platy,odvody,náhrady v nemoci 1 052,55 1 036,18 98 Běžně výdaje na provoz 630,8 591,58 93,8 Dotace sdružením 182,16 182,16 100 Převody fondům 12,6 Bankovní poplatky 5 353 20,6 C ell_4_e m 2 173.17 1 826.05 84 Mo příjmů a vvdgiů + 412,15
<br> Jak je patrné 2 uvedeného přehledu,příjmy byly plněny velice dobře.Běžné výdaje vykazují úměrné plnění,celkově nižší plnění je způsobeno neěerpáním částky určené na projektovou
<br> dokumentaci.Podrobnější plnění je přílohou <.>
<br> Hospodaření Mikroregionu Hořovicko bylo přezkoumáno na základě zák.č.420112004 Sb <.>,o přezkoumávání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole
<br> Závěrečný účet Mikroregionu Hoř
<br> v písemné podobě v kanceláři č.221 <.>
<br> Zpracovala: XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> (kontrolni řád) <.>
<br> ovicko za rok 2021 byl schválen na shromáždění starostů
<br> dne 22.6.2022 a je knahlédnutí na webových stránkách Mikroregionu Hořovicko &
<br> XXXXXX XXXXXXX v.r.předseda svazku
<br> Inventarizace majetku k 31.12.2021
<br> ].Hmotný a nehmotný majetek - Mikroregion Hořovicko - SW,DHIM a investiční majetek pro práci Mikroregionu <.>
<br> Účet 018 _ sonware 68 93 3,64 Kč Účet 022 — skákací hrady 105 ?54,-- Kč párty stan 111 804,—- Kč měřiče rychlosti 429 124,-- Kč mobilní kino 118 400,-- Kč Účet 028 - DHIM 31? 548,43 Kč 2.Dokladová inventura - bankovní účet: 1 882 ...

Načteno

edesky.cz/d/5634142

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Podluhy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz