« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Oznámení o době a místě konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb.pdf (PDF 450.22 kB)
Obecní úřad DRISY Poštovní 12,277 14 Dřísy
<br> Tel/fax: 326 971 107,e-mail: ou.drisy©seznam.cz
<br> OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
<br> - do Zastupitelstva Obce Dřísy - do Senátu Parlamentu České republiky
<br> Starostka obce Dřísy podle 5 29 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle 5 15 zákona 247/1995 Sb.ovoibách do Parlamentu České republiky a O změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> oznamuje:
<br> 1.Volby do Zastupitelstva Obce Dřísy a volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají:
<br>.v pátek 23.září 2022 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a.v sobotu 24.září 2022 od 8,00 hodin do 14,00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb je volební místnost v sálu Obecního domu,Poštovní 12,277 14 Dřísy pro voliče,kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Obci Dřísy
<br> 3.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové <.>
<br> 4.Volby do zastupitelstva Obce: Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní Občanství České republiky,popřípadě státní Občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,jde-Ii O cizince,průkazem o povolení k pobytu <.>
<br> 5.Volby do Senátu Parlamentu České republikv: Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným Občanským průkazem,nebo platným cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem <.>
<br> V případě konání Il.kola voleb do Senátu se tyto uskuteční: - dne 30.září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a - dne 1.října 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> ll.kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební m...

Načteno

edesky.cz/d/5633777


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz