« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument144_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument144_2022.pdf
Statutární město Ostrava
<br> <.>
<br> Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou ].května 330/160,725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou odbor stavebni,dopravy a životního prostředí
<br> ZE DNE: 17.08.2022
<br> QPIS ZN.: SZ CJ 02552/2022/4 Žadatel a zmocnitel:
<br> C.JL: CJ 02691/2022/SDBZP/Val S ráva železnic,s_0_
<br> VYRIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXXX IC XXXXXXXX
<br> TELJ XXX XXX XXX Dlážděná XXXX/X
<br> E'MAIL: MW 110 00 Praha 1 Zmocněnec: SEKNE,spol.s r.o.IČ 62363701 Hamerská 304/12 779 00 Olomouc
<br> DATUM: 31.08.2022
<br> VYPRAVENO: 31.08.2022
<br> Opatření obecné povahy
<br> podle 5 171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,v platném znění a podle & 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů a ustanovení <.>
<br> Příkaz o dopravním značení (přechodném)
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou,odbor stavební,dopravy a životního prostředí,jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle 5 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon o pozemních komunikacích“) a ustanovení 5 139 odst.3 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky č.14/2013,kterou se vydává Statut města Ostravy (dálejen „silniční správním úřad“),podle 5124,odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách někte— rých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle 5 2 zákona č.314/2002 Sb_ a 5 19 vyhlášky č.388/2002 Sb <.>,místně příslušný úřad obce s rozšířenou pů- sobností stanoví pro místní komunikace III.a IV.tř.a pro účelové komunikace ve svém územním obvodu ve smyslu 5 77 zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,se souhlasem Policie České republiky,Městského ředitelství policie Ostrava,dopravní...

Načteno

edesky.cz/d/5633620

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
29. 02. 2024
23. 02. 2024
08. 02. 2024
29. 01. 2024
29. 01. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz