« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 130.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 130.pdf
l 13
<br> Statutární město Ostrava Uřad městského obvodu Michálkovice
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne:
<br> Č.j.: MlCH/3368/22/Mil
<br> Sp.zn.: S—MlCH/3368/22/2 dle rozdělovníku
<br> Vyřizuje: | ng.Libor Mllerský Úřad městského obvodu Michálkovice Telefon: 599 415 113 písemnost e„ &,Zóď [ Maťa? Fax: 599 415 105
<br> E-mail: lmíiersky©michalkovlceostravacz vyvěšena dne: M
<br> Datum: 31.8.2022 snata dne: %;
<br> za správnost: souběžně zveřejněna na internetu
<br> Veřejná vyhláška — stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Opatření obecné povahy podle ě 171 „„ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,Správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> Příkaz o přechodném dopravním značení č.2/2022
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Michálkovice,jako věcně a místně příslušný správní orgán pro místní komunikace Ill.a IV třídy na území městského obvodu Michálkovice (dále jen „silniční správní úřad“) dle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dálejen „Zákon o silničním provozu“),postupem v souladu s 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),na základě podané Žádosti ze dne 25.8.2022 Žadatele,tj.FORTAS APZ,spol.s r.o <.>,IČ 05173 787,Záhumenní 2034/103,708 00 Ostrava — Poruba (dále jen „Žadatel),po písemném vyjádření Policie ČR,Městského ředitelství _ Dopravního inspektorátu Ostrava,Výstavní 55,703 49 Ostrava — Vítkovice,ve smyslu 5 77 odst.1 písm.c) a 5 78 odst.2 zákona o silničním provozu stanovil přechodnou úpravu provozu částí místních komunikací lll.třídy ulic Kamarýtova (22c),Petřvaldská (44c),Klejchova (25c),Radniční (SOc),kde bude dočasně omezen provoz zdůvodu oprav částí komunikací ve dnech 30.8.2022 — 19.9.2022 včetně frézování vozovky a pokládky nového Živičněho povrchu komunikace v následujícím rozsahu:
<br> 1.Umístění přenosných svislých dopravních značek na místní komunikaci Kamarýtova - lel 5 „Prác...

Načteno

edesky.cz/d/5633603

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
28. 11. 2022
17. 11. 2022
16. 11. 2022
16. 11. 2022
16. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz