« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 131.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 131.pdf
1/7
<br> Statutární město Ostrava primátor
<br> Pozvánka
<br> Úřad městského obvodu Michálkovice
<br> písemnost ev.&% vyvěšena dne: M POZVÁNÍ sňata dne: : Ž za správnost:
<br> na 36_ zasedání souběžně zveřejněna na internetu zastupitelstva města,které se uskuteční
<br> dne 14.září 2022 v 9.00 hodin
<br> v zasedací síni č.306 Radnice města Ostravy
<br> ČASOVÝ ROZVRH:
<br> 9.00 hod.— zahájení - Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor — schválení programu zasedání - volba ověřovatelů zápisu z 36.zasedání ZM - informace o ověření zápisu z 35.zasedání ZM - projednávání jednotlivých bodů
<br> 11.00 - 11.30 hod.— přestávka
<br> l 1.30 - 12.00 hod.- dotazy,připomínky a podněty občanů města - projednávání jednotlivých bodů
<br> 13.30 — 14.00 hod.- přestávka
<br> - projednávání jednotlivých bodů
<br> Body označené * budou projednány s úvodním slovem předkladatele <.>
<br> SEZNAM MATERIÁLÚ: ].Informace o činnosti orgánů města 2.Dotazy,připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických
<br> osob založených nebo zřízených městem a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem města
<br> Statutární město Ostrava
<br> primátor POZVá n ka
<br> Předkladatel Inq.Tomárš Macura,MBA,primátor:
<br> 3.Úprava rozpočtu - daň z příjmu právnických osob za obec 4.Informace o stavu zadluženosti města včetně městských obvodů k 30.06.2022 5.Metodika pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy (bez městských
<br> obvodů) na rok 2023
<br> 6.Návrh obecně závazné vyhlášky,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.15/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,ve znění obecně závazné vyhlášky č.1 1/2022
<br> 7.Návrh na udělení Cestného občanství a Ceny města in memoriam
<br> 8.Poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu města na pořízení 1 ks sanitního vozidla pro Zdravotnickou záchrannou službu Moravskoslezskěho kraje,příspěvková organizace,územní odbor Ostrava
<br> 9.Podnět ke svolání mimořádného zastupitelstva a krizového...

Načteno

edesky.cz/d/5633602

Meta

Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
03. 02. 2023
03. 02. 2023
27. 01. 2023
27. 01. 2023
27. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz