« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8/234

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8/234
Platnost elektronického ólzjgz
<br> podpisu ověřena
<br> STATU"ÁRNÍ Ě TO BRNO „,<,> v - -
<br> městská čias! Řečkůicša Mokrá Hora “13“ < ' “ "“"; CJ- MMB/0443315/2022/V1Ch PODATELNA ?4 0%
<br> Došlazšno [] 5,Ug 2022 '.<,>
<br> mam.-„.STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> Realm—5.5.3: | Pošeirvfiloh; | swsevvzrmk: Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat.nronaimout.nronaehtovat nebo vvpůičit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavbv anebo ie přenechat iako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanoven-ím & 39,odstavec 1,z.č.128l2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej části pozemku 1).č.908/1 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 60 m2,k.ú.Bystrc
<br> hg qf-l,r N15 1 '.vL-aslalri Eczema:
<br> [:] Slulu'k'nl Městu Euru
<br> Lokalita - Pod Horkou (2) Maglslrát měsla Brna,Majetkový odbor +
<br>.<.>.<.>.„.<.>.<.> „,<.>.m.<.>.-mm- rnčfllko 1:3'JO
<br>.<.> „l ;-
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším posmpa l mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Řehořová,Majetkový odbor Magistrála města Brna,llflallnovskélfo nám.3,601 6,7 Brno.dv.205,tel.542l73459,e-mar'l: :'ehOl'ovo.sona©bl'no.cz)

Načteno

edesky.cz/d/5633590

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz