« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jehnice - Konkurzní řízení na obsazení místa ředitel/ka Základní školy Brno, Hamry 12, příspěvková organizace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jehnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Konkurzní řízení na obsazení místa ředitel/ka Základní školy Brno, Hamry 12, příspěvková organizace
Požadavky veřejného oznámení konkurzního řízení
<br> Rada města Brna vyhlašuje v souladu s §166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb <.>,o
<br> předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
<br> zákon) konkurzní řízení na obsazení místa
<br> ředitel/ka Základní školy Brno,Hamry 12,příspěvková organizace
<br> Předpoklady pro výkon práce ředitele školy stanovené § 5 zákona č.563/2004 Sb.<,>
<br> o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
<br> předpisů:
<br> Ø odborná kvalifikace odpovídající zákonu č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických
<br> pracovnících a změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> Ø 4 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti <,>
<br> pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření,nebo v řídící
<br> činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji (§ 5 odst.1 písm.a) zákona)
<br> Ø způsobilost k právním úkonům (§ 3 odst.1 písm.a) zákona)
<br> Ø bezúhonnost (§ 3 odst.1 písm.c) zákona)
<br> Ø zdravotní způsobilost (§ 3 odst.1 písm.d) zákona)
<br> Ø znalost českého jazyka (§ 3 odst.1 písm.e) zákona)
<br> Další požadavky:
<br> - znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů
<br> - organizační a řídící schopnosti
<br> Náležitosti písemné přihlášky:
<br> jméno,příjmení,titul,datum a místo narození,státní příslušnost,místo trvalého
<br> pobytu,příp.korespondenční adresa,kontaktní spojení (čís.tel <.>,příp.e-mail) a
<br> podpis <.>
<br> K přihlášce je nutné přiložit (formulář přihlášky ke konkurznímu řízení najdete na
<br> https://www.brno.cz/obcan/volnamistaavyberovarizeni/):
<br> - ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání <,>
<br> - ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe,včetně
<br> funkčního zařazení <,>
<br>
<br> - strukturovaný životopis <,>
<br> - originál,popř.ověřená kopie výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo
<br> doklad o jeho vyžádání <,>
<br> - koncepci rozvoje školy (max...

Načteno

edesky.cz/d/5633577

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jehnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz